p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; min-height: 16.0px}

อาสากล้าดีขอนำคุณผู้ชมไปท่องอาณาจักรผักของ คุณปริ้น-นคร ลิมปคุปตถาวร หรือ เจ้าชายผัก ปริ้นคือคนหนุ่มไฟแรง ผู้มีความฝันอยากปลูกผักปลอดสารไว้กินเอง และหวัง อยากให้คนเมืองได้หันมาสนใจการพึ่งพาตนเองมากขึ้น เขาลงมือปลูกพืชผักหลากหลายชนิดด้วยตัวเองมานานกว่า 10 ปี ในวันนี้บ้านของ ปริ้น กลายเป็นอาณาจักรผักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ที่พร้อมเปิดรับผู้ที่สนใจ ให้เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนไอเดียกันแบบไร้กรอบ โดย เจ้าชายผัก คนนี้ พร้อมที่จะให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับมาให้กับเพื่อนๆ ชาวเมืองทุกคนอาสากล้าดี | ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้าานเจ้าชายผัก

ออกอากาศวันที่ 28 เมษายน 2562

NATION TV 22