อธิบดีกรมธนารักษ์ อำนวย ปรีมนวงศ์ ระบุ ตามที่กรมธนารักษ์ได้เปิดให้ประชาชนจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก 4 พ.ค. 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562 นั้นเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการในการสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและร่วมเฉลิมพระเกียรติอีกเป็นจำนวนมาก กรมธนารักษ์จึงขยายเวลาการรับจองต่อไปอีกจนถึงวันที่ 10 พ.ค.2562 โดยสามารถจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกได้ที่ หน่วยงานของกรมธนารักษ์ ธนาคารกรุงไทย ไปรษณีย์ไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

โดยกรมฯ จะผลิตตามจำนวนที่รับจอง แต่จะไม่เกินจำนวนแผนที่ผลิต โดยกรมฯได้จัดทำเหรียญขึ้นจำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ ชนิดราคา 19,000 บาท ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 40,000 บาท ผลิตตามจำนวนจองไม่เกิน 50,000 เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 1,000 บาท ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 3,000 บาท ผลิตตามจองจำนวนไม่เกิน 100,000 เหรียญ


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ผลิตตามจองจำนวนไม่เกิน 5,000,000 เหรียญเหรียญที่ระลึก 3 ประเภท ได้แก่เหรียญที่ระลึกแพลทินัม (Platinum) จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,000,000 บาท ผลิตตามจองจำนวนไม่เกิน 1,000 เหรียญ เหรียญที่ระลึกเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ จำหน่ายราคาเหรียญละ 5,000 บาท ผลิตตามจองจำนวนไม่เกิน 100,000 เหรียญ , เหรียญระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ จำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาท ผลิตตามจองจำนวนไม่เกิน 100,000 เหรียญ


ส่วนเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ชนิดบุรุษ และสตรี ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2562 เป็นต้นไป ณ หน่วยจำหน่ายของกรมธนารักษ์

ซึ่งขณะนี้ประชาชนจองเหรียญทุกประเภทแล้ว 60% หรือ 3.6 ล้านเหรียญ จากทั้งหมด 5 ล้านเหรียญ โดยจะไม่ผลิตเพิ่ม รวมถึงเหรียญแพรแถบ สำหรับเหรียญที่ผลิตเสร็จเตรียมจัดส่งให้ประชาชนผู้จองตั้งแต่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อส่งมอบให้กับผู้จองตามสถานที่จอง ส่วนเหรียญแพลทินั่มเหรียญละ 1 ล้านบาท ได้รับความสนใจจอง 200 เหรียญ เป็นการผลิตตามจอง ส่วนเหรียญทองคำมีเป้าหมายผลิต 25,000 เหรียญ สั่งจองแล้ว 10,000 เหรียญ