p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; min-height: 16.0px}

นำคุณผู้ชมไปสัมผัสมุมดีๆ ของคนรุ่นใหม่ในการร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย กับเรื่องราวของการสืบสานลมหายใจของ หุ่นละครเล็ก  ณ บ้านศิลปิน บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ มี 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงหุ่นละครเล็ก มีร้านกาแฟและมุมน่ารักๆให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่เป็นฝีมือของคนในชุมชนและเป็นฝีมือของเหล่าศิลปินต่างๆ มาวางขายเป็นที่ระลึกอีกด้วยอาสากล้าดี | ผู้สืบสานมรดกชาติไทย หุ่นละครเล็ก

ออกอากาศวันที่ 21 เมษายน 2562

NATION TV 22