อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ระบุ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้เร่งดูแลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือ Local Economy กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมทำ MOU ที่ชื่อว่า Trade and Tourism Alliance ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าและการท่องเที่ยว ในกลุ่มสินค้าและบริการเป้าหมายเพื่อให้สามารถดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยวโดยตรงและจากการส่งออกด้วย

ขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้หลักๆ จะมีทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1.ส่งเสริมการตลาดร่วมกัน 2. ด้านการประชาสัมพันธ์ 3.การบูรณาการข้อมูล และ 4.การเสริมสร้างส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยจะลงนาม MOU ในวันที่ 24 เม.ย.นี้ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)


ด้านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ระบุ ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับ บมจ.ปตท.(PTT) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Bank เชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SME) สินค้าจากผู้ผลิตในชุมชนมาจำหน่ายในปั๊มน้ำมัน ปตท.แล้ว และจะร่วมมือกับ ททท.พิจารณาพื้นที่ในเมืองรอง ซึ่งอาจจะเป็นในปั๊มน้ำมัน ปตท. หรือสถานที่ๆ เหมาะสม เพื่อผลักดันให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว