อดีต ส.ส. จังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองประธานอนุกรรมาธิการ ด้านกลไกปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ คณะกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ เรียกร้องให้ยกเลิกการประมูลโครงการโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร หรือดิวตี้ฟรี และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. หลังที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน กิจการของรัฐ หรือพีพีพี มีมติว่าโครงการดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็น เพราะถึงแม้ท่าอากาศยานไม่มีดิวตี้ฟรีก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อกิจการท่าอากาศยานแต่อย่างใด

อดีต ส..ส. พรรคประชาธิปัตย์ เสนอว่า ต่อไปนี้ร้านค้าดิวตี้ฟรีไม่ควรจะขายสินค้าต่าง ๆ ที่สนามบิน และกิจการร้านค้าเชิงพาณิชย์ก็ไม่ควรจะมี และเรียกร้องให้ยกเลิกการประมูลโครงการดังกล่าว พร้อมเสนอให้ร้านค้าปลอดอากร และร้านค้าเชิงพาณิชย์ไปตั้งนอกสนามบินทั้งหมด และให้มีการเปิดร้านค้าปลอดอากรในเมืองโดยเสรี และนำส่งสินค้าปลอดอากรผ่านจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากรที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอื่น ๆ เหมือนตามสัญญาที่สนามบินดอนเมืองโดยให้กำหนดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็น 25% และเพิ่มอีกปีละ 10% ของรายได้ขั้นต่ำตามสัญญาของการตั้งจุดส่งมอบสินค้า โดยให้มีการตั้งเฉพาะจุดส่งมอบสินค้าปลอด


อากร หรือ pick up counter ที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าเสรีไม่มีการผูกขาดและเอาทรัพย์สินของรัฐไปเรียกเก็บแป๊ะเจี๊ยะ หรือเรียกรับผลประโยชน์นอกสัญญา หรือมีการทุจริตแบบในอดีตที่ผ่านมา

อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ย้ำว่าเสนอให้ไม่ต้องประกวดราคา 2 โครงการนี้ ให้ยกเลิกเลย เพราะไม่จำเป็น แล้วจะไปประกวดราคาทำไม และให้ร้านค้ามาอยู่นอกสนามบินทั้งหมด ให้มีเฉพาะจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากรพอ และใครอยากเปิดร้านค้าปลอดอากรให้ไปเปิดนอกสนามบิน ไม่ต้องเปิดประมูล

ตามแผนสนามบินสุวรรณภูมิขยายอาคารรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง โดยมีโครงการก่อสร้างต่อขยายอาคารทางทิศเหนือ หรือทิศใต้ ตามแผนงานเดิมของสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ซึ่งต้องใช้เงินอีกหลายหมื่นล้านบาทในการก่อสร้างอาคารใหม่ จึงมีเสนอว่าให้นำเอาพื้นที่ที่ใช้ทำเป็นร้านค้าปลอดอากรและร้านค้าเชิงพาณิชย์รวม 34,000 ตารางเมตรที่กำลังจะเปิดประมูลใหม่ มาปรับใช้เป็นสถานที่รับรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก โดยให้เพิ่มจำนวนที่นั่งพักผ่อนของผู้โดยสาร และนำพื้นที่ดังกล่าวไปเพิ่มจุดเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองเปิดบริการให้เพียงพอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีขึ้นและรวดเร็ว เสร็จสิ้นกระบวนการจุดนี้ภายใน 20 นาที