ชี้ชัดอากาศและพิบัติภัย โดย อิทธิพัทธ์: ไฟไหม้บนดอยจระเข้ ลามอ.แม่จัน วอดนับพันไร่: เหนือร้อนจัดทั้งภาค สูงสุดที่ลำปาง 43 องศา: เปิดพื้นที่เสี่ยง พายุฤดุร้อน 16 เมษายน 62