ชี้ชัดอากาศและพิบัติภัย โดย อิทธิพัทธ์: เตือนร้อนจัด เล่นสงกรานต์กลางแจ้ง ระวังป่วย: อากาศร้อนจัด ทะลุ 43 องศา: เตือนพายุฤดูร้อน 15-16 เมษายน: ไฟป่าเผาดอยจรเข้ เชียงราย