ชี้ชัดอากาศและพิบัติภัย โดย อิทธิพัทธ์

: แม่ฮ่องสอน ไฟป่ายังน่าห่วง

: 4 จว.เหนือฝุ่นพิษยังอยู่ในระดับสีแดง

: เตือน 8 จว.ริมโขง เกาะติดจีนลดระบายน้ำ

: อากาศเย้นปะทะร้อนจัด เตือนพายุลมแรง 13-17 เม.ย.