p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; min-height: 16.0px}

บอม ศุภรัช จรัสเพ็ชร์ ชายหนุ่มผู้เลือกทางเดินของตัวเอง จากนักผลิตรายการสารคดีและโฆษณาสู่การเป็นครูอาสา ที่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ สะเนพ่อง


ซึ่งศูนย์นี้อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวอย่างสะพานมอญไม่มากนัก แต่เส้นทางที่จะเข้าไป บอกเลยว่าไม่ง่าย


ค้นหาคำตอบ

อะไรเป็นสิ่งดึงดูดให้ชายหนุ่มอย่าง

ครูบอม ยอมทิ้งความสะดวกสบายจากเมืองกรุงมุ่งเข้ามาอยู่ในป่าแบบนี้

อาสากล้าดี จะพาคุณผู้ชม ร่วมบุกน้ำลุยโคลนเพื่อไปหาคำตอบกัน


อาสากล้าดี | ครูบอม ครูอาสาวิถีกะเหรี่ยง

ออกอากาศวันที่ 7 เมษายน 2562

NATION TV 22