จะเห็นว่ายังมีรถบรรทุกบางส่วนที่ยังวิ่งอยู่ คือรถที่บรรทุกเชื้อเพลิงและเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ แต่ทีมข่าวของเราก็ยังพบว่ามีรถบรรทุกชนิดอื่นที่ยังฝ่าฝืนคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห้ามรถบรรทุกวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 11 ก็คือวันนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน เพื่อแก้ปัญหารถติดและรถชะลอตัว เพราะว่ารถบรรทุกไม่สามารถทำความเร็วได้ในระหว่างที่เขาหลังจากนี้ก็มีการคาดการณ์เขาว่ารถจะมีจำนวนหนาแน่นมากขึ้นอาจจะทำให้รถติด เพราะวันนี้เป็นวันทำงานสุดท้าย มาแล้ว