นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนประชาชนที่จะทำอาหารรับประทานเองในครอบครัวช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ขอให้หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพราะเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้หูดับ และอาจทำให้หูหนวก หรือเสียชีวิต

จากการเก็บข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เมื่อปี 2561 พบว่า มีผู้ป่วยทั้งหมด 338 ราย เสียชีวิต 29 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงาน ซึ่งผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หูดับมากที่สุด ก็คือ เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หลายครอบครัวมักจะประกอบอาหารรับประทานกันในบ้าน มีจำนวนถึง 5 ราย

ส่วนปี 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว 50 ราย เสียชีวิต 10 ราย ทางกรมควบคุมโรค จึงได้ฝากแจ้งเตือนมายังประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคไข้หูดับได้