ปลัดกรุงเทพมหานคร คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ บอกว่า จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าของ กทม. ยอดรวมอยู่ที่ 810,306 คน คิดเป็น 87.22% จากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้ทั้งสิ้น 929,061 คน

สำหรับเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด 5 อันดับแรก นับตามจำนวนคน ได้แก่ เขตบางกะปิ ใช้สิทธิ์ 52,515 คน จากที่ลงทะเบียนไว้ 61,401 คน / เขต เขตบางขุนเทียน ไปใช้สิทธิ์ 36,755 คน จากที่ลงทะเบียนไว้ 42,510 คน / เขตห้วยขวาง ไปใช้สิทธิ์ 35,268 คน จากที่ลงทะเบียนไว้ 40,818 คน / เขตราชเทวี ไปใช้สิทธิ์ 30,343 คน จากที่ลงทะเบียนไว้ 33,959 คน / และเขตวัฒนา ไปใช้สิทธิ์ 27,078 คน จากที่ลงทะเบียนไว้ 31,846 คน

ส่วนเขตที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้ไปใช้สิทธิ์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เขตบางกอกใหญ่ 92.70% / เขตสัมพันธวงศ์ 91.86% / เขตพญาไท 91.62% / เขตปทุมวัน 90.89% และ เขตบางคอแหลม 90.80%

ภาพรวมคือเขตที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้ไปใช้สิทธิ์มากๆ คือเขตที่มีคนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไม่มากนัก คือหลักพันคน แต่ที่น่าปลื้มใจก็คือ ไม่มีเขตเลือกตั้งไหนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ต่ำกว่า 80% เลยใน กทม. ขนาดยอดผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ลงทะเบียนไว้ 257 ยังไปใช้สิทธิ์ถึง 218 คน คิดเป็น 84.82% เลยทีเดียว