นี่คือบรรยากาศช่วงหนึ่งของกิจกรรมปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ผุ้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ก่อนการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกวาระพิเศษ และการประชุมผู้บังคับหน่วยระดับกองพันขึ้นไป

ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้นำผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ผู้บังคับการกรม ผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกทั่วประเทศ และเเม่ทัพภาค รวมประมาณ 800 นาย ร่วมพิธีปฏิญาณตน โดยทั้งหมดได้คุกเข่าพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนว่า "ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต" โดยปฏิญาณพร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้น ผบ.ทบ.ให้กำลังพลกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร จะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มีข่าวจากนายทหารในกองทัพบกว่า นับเป็นครั้งแรกที่มีการปฏิญาณตนในลักษณะนี้ หลังมีประเด็นการดูหมิ่นทหารเกิดขึ้นจากฝ่ายการเมือง พร้อมทั้งยอมรับว่า การปฏิญาณตนในวันนี้ มีนัยยะเป็นการแสดงพลังและความเป็นปึกแผ่นของทหารที่พร้อมถวายความปลอดภัย ความจงรักภักดี และทำเพื่อประชาชน

มีรายงานด้วยว่า นายทหารในกองทัพบกพากันแชร์เพจ และข้อความปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของทหาร ทั้งในเฟสบุคและทางไลน์ โดยข้อความระบุว่า "หากจะมีผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือบุคคลอื่น กระทำให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของทหาร ขอให้ทหารทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงในอันที่จะปกป้องเกียรติ และหากจะมีผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทหารหรือบุคคลอื่น ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างต่อผู้บังคับบัญชาหรือกำลังพล ล้วนแล้วแต่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของทหารที่สร้างกันมา จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมยินดี / ดังนั้นทหารทุกนาย จักต้องช่วยกันปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีทหารด้วยชีวิต"

สำหรับการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกวาระพิเศษวันนี้ ผบ.ทบ.ได้กำชับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง และกำลังพลที่มาร่วมประชุมได้ให้กำลังใจ ผบ.ทบ. หลังถูกนักการเมืองแสดงความเห็นในเชิงดูหมิ่น เหยียดหยาม

นอกจากนี้ ผบ.ทบ. ยังได้เชิญ พันโท ปกิจ ผลฟัก รองหัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 12 และ ผู้บังคับกองร้อย กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดปราจีนบุรี มาพบที่กองทัพบกด้วย หลังจากถูกหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยการหาเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี

โอกาสนี้ ผบ.ทบ.ได้มอบประกาศชมเชยให้กับ พันโท ปกิจ พร้อมกล่าวชมเชยว่า เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยที่มีระเบียบ อดทนอดกลั้นไม่ทำให้เกิดความรุนแรง สามารถควบคุมอารมณ์จากการถูกยั่วยุและหมิ่นประมาทได้ พร้อมย้ำว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะมีการเลือกตั้ง ทหารต้องทำหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้น เป็นกลาง ดำเนินการทุกอย่างตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งยังฝากให้ผู้บังคับบัญชาทุกนายนำการปฏิบัติหน้าที่ของ พันโท ปกิจ ไปชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ฟังด้วย

เป็นที่น่าสังเกตว่า กิจกรรมสำคัญในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงที่กองทัพและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพถูกวิจารณ์และต้องเผชิญแรงเสียดทานอย่างหนักจากฝ่ายการเมือง ซึ่งกำลังเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ตั้งแต่ประเด็นการเสนอตัดงบกระทรวงกลาโหม ตัดงบซื้ออาวุธ จนมีการตอบโต้ให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดิน นอกจากนั้นยังมีการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ที่โจมตีผู้นำกองทัพทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างรุนแรง