"ล่าความจริง" ได้พูดคุยกับรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ธวัชชัย ไทยเขียว ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน เพราะเคยเป็นผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วย ท่านให้มุมมองเรื่องนี้อย่างน่าสนใจ ว่าการลงโทษเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ฉะนั้นควรย้อนไปดูต้นเหตุ และยังฝากคำถามไปถึงนักการเมืองและพรรคการเมืองทั้งหลายว่า ไม่เห็นมีพรรคไหนให้ความสนใจปัญหาสังคม ปัญหาเด็กและเยาวชนบ้านเราบ้างเลย