แต่ปัญหาคือ "คนรุ่นใหม่" ยัง "มือใหม่" กับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงจัดเสวนา โดยใช้ชื่องานดึงดูดคนรุ่นใหม่มาก หัวข้อว่า "เปิดซิงการเมือง เลือกตั้งครั้งแรกเจ็บไหม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลือกตั้ง ในงานมีการจัดคูหาเลือกตั้งจำลองให้ทดลองลงคะแนนกันด้วย

ผู้ที่จัดงานนี้ คือ ภาควิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์ภัทรา บุรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ บอกว่า ต้องการทำความเข้าใจให้นิสิตรุ่นใหม่ที่เพิ่งมีสิทธิ์ไปลงคะแนนเลือกตั้งเป็นครั้งแรก เพื่อจะได้ตื่นตัว และเข้าใจกติกาใหม่ของการเลือกตั้งอย่างถ่องแท้ เพราะค่อนข้างซับซ้อน เข้าใจยาก
ขณะที่นิสิตที่ไปร่วมงานอย่าง นายธนวิชญ์ สิริธนาวรรณ ชั้นปีที่ 1 บอกว่า รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปใช้สิทธิ์ครั้งแรก และกติกาการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยาก ต้องทำความเข้าใจ จึงกลัวไปหมด แต่พอได้มาฟังเสวนาและทดลองเข้าคูหาจำลอง จึงเข้าใจวิธีปฏิบัติมากขึ้น มั่นใจว่าจะไปลงคะแนนให้ผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง ถูกคน ถูกพรรค


คนรุ่นใหม่เบตงขอเลือกพรรคที่ชอบ

จากภาคเหนือ ข้ามไปใต้สุดแดนสยามกันบ้าง ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะล ทีมข่าวของเราไปสอบถามความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรก ทุกคนตอบตรงกันว่า รู้สึกดีใจ เพราะรอคอยมานานแล้ว ที่ผ่านมาก็เตรียมตัว เตรียมหาข้อมูล และคิดว่าจะเลือกตามความรู้สึกตัวเอง ไม่เลือกตามพ่อแม่หรือพรรคที่คนในครอบครัวเคยเลือก ไปฟังเสียงกัน

ฟังเสียงจากเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้ว ต้องบอกว่าเตรียมตัว เตรียมพร้อมไปเลือกตั้งกันจริงจังมาก และยังสนใจนโยบายใกล้ตัวอย่างเรื่องการศึกษา และการท่องเที่ยวด้วย ก็ต้องรอดูว่าพรรคการเมืองไหนจะคว้าคะแนนจากคนรุ่นใหม่ไปครอง