ขั้นตอนแรก เกิดขึ้นแล้วคือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาว่าจะรับคำร้องของ กกต.ไว้พิจารณาหรือไม่ สรุปก็คือรับ โดยยังไม่มีการสั่งระงับการดำเนินกิจกรรมของพรรคไทยรักษาชาติ แสดงว่า กกต.ไม่ได้ยื่นคำร้องนี้แนบไปด้วย
ขั้นตอนที่สอง สถานการณ์ขณะนี้ ผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้จะมี 2 ฝ่าย คือ "ผู้ร้อง" หมายถึง กกต.กับ "ผู้ถูกร้อง" หมายถึง พรรคไทยรักษาชาติ โดยศาลจะส่งสำเนาคำร้องไปให้ "ผู้ถูกร้อง" คือพรรคไทยรักษาชาติ (คล้ายๆ ขั้นตอนการรับทราบข้อกล่าวหาในคดีอาญาทั่วไป) จากนั้นฝ่าย "ผู้ถูกร้อง" คือพรรคไทยรักษาชาติ ต้องทำคำชี้แจงส่งมายังศาลภายใน 15 วันขั้นตอนนี้สำคัญ เมื่อศาลได้รับคำชี้แจงของฝ่ายพรรคไทยรักษาชาติแล้ว หรือพรรคไม่ส่งคำชี้แจงตามกำหนดก็ตาม ถ้าศาลเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้ว ก็สามารถประชุมพิจารณาและวินิจฉัยได้ทันที นี่คือระยะเวลาสั้นที่สุดที่คดีจะจบได้ แต่หากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ ก็จะข้ามไปขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานทั้งสองฝ่าย จนกว่าศาลจะได้ข้อเท็จจริงเพียงพอกับการวินิจฉัย


ขั้นตอนที่ 4 นัดฟังคำวินิจฉัย (ยุบหรือไม่ยุบ) ถ้าไม่ยุบ ก็จะมีคำสั่ง "ยกคำร้อง" เรื่องก็จบ แต่ถ้ายุบ ก็จะ "ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง" (โทษนี้ต้องขีดเส้นใต้ เพราะคนละอย่างกับตัดสิทธิ์เลือกตั้ง) โดยกลุ่มคนที่จะถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง คือกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด (กรณีพรรคไทยรักษาชาติเหลือ 13 คน) กฎหมายไม่ได้กำหนดเวลาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเอาไว้ ทำให้นักกฎหมายบางคนตีความว่าตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต คือ "ใบดำ" แต่บางคนตีความแบบแคบว่าตัดสิทธิ์ 10 ปี เพราะการจะได้ใบดำ รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าต้องเป็นการทุจริต จึงจะเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง หรือตัดสิทธิ์เลือกตั้ง "ตลอดชีวิต" ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองและกรรมการองค์กรอิสระได้ตลอดไป แต่กรณีนี้ไม่ใช่กรณีทุจริต นักกฎหมายบางคนจึงตีความว่าน่าจะตัดสิทธิ์ 10 ปี

ความชัดเจนในเรื่องนี้คงต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากสั่งยุบพรรค ก็จะรู้ว่าตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคกี่คน คนละกี่ปี นี่คือขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากนี้

ส่วนศาลจะวินิจฉัยคดีนี้เมื่อไหร่ ตอนนี้คอการเมืองลุ้นว่า เมื่อให้เวลาพรรคไทยรักษาชาติส่งคำชี้แจงภายใน 7 วัน และหากไม่ส่งถือว่าไม่ติดใจ ก็มีความเป็นไปได้สูงว่า ศาลอาจอ่านคำวินิจฉัยในวันนัดพิจารณาครั้งต่อไป คือวันที่ 27กุมภาพันธ์ เลยก็เป็นได้ งานนี้ต้องลุุ้นกัน