"ล่าความจริง" รวบรวมข้อมูลจากนักรัฐศาสตร์ชื่อดังหลายคน เพื่อหาคำตอบว่า "รัฐบาลแห่งชาติ" คืออะไร สรุปได้ดังนี้ "รัฐบาลแห่งชาติ" คือเป็นรัฐบาลที่ทุกพรรคการเมืองมาร่วมกันบริหารประเทศ โดยไม่มีฝ่ายค้าน ระยะเวลาการบริหารอาจจะสั้นหรือยาวก็ได้ ขึ้นกับสถานการณ์ ฉะนั้นรัฐบาลแห่งชาติบางรัฐบาล ก็อาจเป็น "รัฐบาลเฉพาะกาล" ได้ด้วยเหมือนกัน
องค์ประกอบสำคัญของรัฐบาลแห่งชาติ คือพรรคการเมืองทุกพรรค หรือเกือบทุกพรรค รวมตัวกันเป็นรัฐบาล เพื่อบริหารประเทศร่วมกัน มีทั้งที่เกิดจากสถานการณ์วิกฤติ เช่น เกิดสงครามขนาดใหญ่ จึงพักการแข่งขันทางการเมืองเอาไว้ก่อน แล้วตั้งรัฐบาลร่วมกันเพื่อบริหารประเทศ หรือสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง โมเดล "รัฐบาลแห่งชาติ" ก็ช่วยได้

นอกจากนั้นยังมี "รัฐบาลแห่งชาติ" ที่เกิดจากผลของรัฐธรรมนูญ เช่น ในบางประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา รัฐธรรมนูญจะเขียนบังคับให้การตั้งรัฐบาลต้องใช้เสียงข้างมากเป็นพิเศษ เพื่อดึงพรรคการเมืองที่เป็นพรรคเชื้อชาติเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ป้องกันความแตกแยก รัฐบาลแห่งชาติแบบนี้ เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของเบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์

สำหรับในบ้านเรา ยังไม่เคยมี "รัฐบาลแห่งชาติ" แม้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ยกร่างโดย อาจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ จะเปิดทางเอาไว้ ให้มีรัฐบาลที่มาจาก "เสียงข้างมากพิเศษ" เพื่อผ่าทางตันทางการเมืองก็ตาม แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นถูกตีตก จึงยังไม่มีโมเดล "รัฐบาลแห่งชาติ" ในเมืองไทย

จากข้อมูลที่ล่าความจริงตรวจสอบมา ทำให้อนุมานได้ว่าหากจะเกิด "รัฐบาลแห่งชาติ" หรือ "รัฐบาลปรองดองแห่งชาติ" ในระบบการเมืองไทย ต้องเป็นวิธีพิเศษจริงๆ และอาจไม่มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไป และจะเป็นไปได้ไหมที่การเลือกตั้งจะเดินหน้าไปตามปกติ เพราะขณะนี้มี "บุคคลพิเศษ" ในความรู้สึกของคนไทยลงสู่สนามการเมืองด้วย หรือนี่คือจุดเริ่มต้น และสัญญาณแรกของรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อพาประเทศเปลี่ยนผ่านให้พ้นวิกฤติ