กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยถูกหักเงินเดือนแบบนี้มา 19 ปีแล้ว เพราะมีมติ ครม.เมื่อปี 2543 กำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน ให้ได้รับสูงกว่าข้าราชการในตำแหน่งเดียวกัน 1.7 เท่า และในสายสนับสนุน สูงกว่าข้าราชการ 1.5 เท่า เพราะพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล และไม่มีบำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการ ขณะที่การเปิดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ก็เพื่อแก้ปัญหาข้าราชการล้นระบบ จึงไม่ให้มีการเปิดตำแหน่งข้าราชการเพิ่ม

ที่ผ่านมา กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ ได้ออกมารณรงค์เรียกร้องเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล คสช. ทั้งๆ ที่มีการเก็บข้อมูลยอดเงินที่หักไปจากพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 1 แสนคน ยอดที่หักไว้เดือนละไม่ต่ำกว่า 414 ล้านบาท ปีละเกือบๆ 5 พันล้านบาทเลยทีเดียว

เมื่อรัฐบาล คสช.ไม่สนใจ ทำให้ช่วงใกล้เลือกตั้ง กลุ่มคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จึงตัดสินใจใช้วิธีเดินสายไปบอกเล่าปัญหาให้พรรคการเมืองต่างๆ ทราบ จะได้กำหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหา ล่าสุดวันนี้ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยคุณอภิสิทธิ์ออกมารับหนังสือด้วยตนเอง

แกนนำคณาจารย์และพนังงานมหาวิทยาลัยที่เข้ายื่นหนังสือ คือ อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ ทป.มรภ. โดยอาจารย์จิตเจริญ บอกว่า รู้สึกดีใจอย่างมากที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองเห็นปัญหา และออกมารับหนังสือร้องเรียนด้วยตัวเอง ทางเครือข่ายคาดหวังว่า การเข้ายื่นหนังสือต่อพรรคการเมืองต่างๆ จะทำให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไข หลังจากต้องรอมานาน 18-19 ปี

ขณะที่คุณอภิสิทธิ์ บอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดไม่ได้เป็นปัญหาในระดับนโยบาย เพราะมติ ครม.ในเรื่องนี้ออกมาในช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล และได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยจะอยู่ที่ 1.5 หรือ 1.7 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยต้องเสียสิทธิ์ในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่ข้าราชการได้รับ แต่ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและ มติครม. นำไปสู่การฟ้องร้อง และมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองออกมา แต่มหาวิทยาลัยก็จะบังคับใช้เฉพาะคู่กรณีอีก ฉะนั้นรัฐบาลสร้างแก้ปัญหาด้วยการสร้างแนวปฏิบัติเรื่องนี้ให้ทุกมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม

ก่อนหน้านี้ กลุ่มคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยได้เดินสายยื่นข้อเรียกร้องให้พรรคการเมืองต่างๆ โดยไปที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคแรก จากนั้นในวันที่ 15 มกราคม ได้เข้ายื่นหนังสือกับพรรคเพื่อไทย โดยได้พบกับ คุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา และคุณนพดล ปัทมะ สองแกนนำพรรค นอกจากนั้นยังได้เข้าพบหารือกับพรรคอนาคตใหม่ด้วย ซึ่งทุกพรรคตอบรับว่าจะแก้ไขปัญหาให้ เพราะถือเป็นความไม่เป็นธรรมในแวดวงการศึกษาที่สังคมไม่ค่อยได้รับรู้มาก่อน