คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หนึ่งในประติมากรรมที่จะถูกนำไปประดับตกแต่งพระเมรุมาศบริเวณด้านข้างพระจิตกาธาน ปั้นขึ้นรูปเท่าขนาดจริง ในท่านั่งสองเท้ายืน ก่อนหน้านี้ อ.ชิน ปั้นสเกตช์ดินน้ำมันคุณทองแดงในอิริยาบถ 4 ท่า  และถ่ายรูปส่งให้สำนักช่างสิบหมู่นำขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดพระเนตร ต่อมาพระองค์มีพระราชวินิจฉัยเลือกภาพคุณทองแดงในอิริยาบถนั่งสองเท้าหน้ายืน
สำหรับประติมากรรมคุณทองแดงที่จะนำไปวางข้างพระจิตกาธานในพระเมรุมาศนั้น ตัดทอนบางอย่างให้เข้ากับเรื่องไทยๆ คือพระเมรุมาศ ซึ่งถือเป็นงานศิลปะไทย แต่ฟอร์มของเรียลิสติกยังคงมีอยู่ อย่างเรื่องเส้นสายจะมีความนุ่มนวลขึ้น เพราะคุณทองแดงเป็นสุนัขที่อ่อนหวาน ไม่ดุ ยืดตัวขึ้นเกินจริงเล็กน้อยเพื่อให้ดูสง่างาม เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยตรัสว่าคุณทองแดงสง่าเหมือนม้า
ความรู้สึกของ อ.ชิน กับความภาคภูมิใจ  ที่ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวที่ได้ถวายงานพระองค์อีกครั้งในวาระที่จะส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และตั้งใจจะใช้ความรู้ความสามารถถวายงานพระองค์ท่านจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต