อาทิตย์นี้เป็นตอนที่รวบรวมความมหัศจรรย์หลากหลาย ทั้งด้านศิลปะ ตำนาน ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ ความอร่อย ของย่านชุมชนจีนโบราณ ตั๊กลักเกี้ย หรือ ย่านตลาดน้อย ซึ่งถ้ามองเผินๆดูเหมือนว่าชุมชนนี้เริ่มซบเซา แต่จริงๆแล้ว มีสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในอีกเยอะ