แผนงานที่มีเป้าหมายชัดเจนนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรก เป็นการปรับปรุงเส้นทางรถไฟ เหนือ-ใต้ เพื่อให้รถไฟโดยสารวิ่งได้ด้วยความเร็ว 80 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และขบวนรถสินค้าวิ่งได้ด้วยความเร็ว 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายในปี 2563
นอกจากการเพิ่มความเร็วแล้ว การปรับปรุงในระยะแรก ยังจะเป็นการเปิดใช้ส่วนรางที่ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน และสร้างเส้นทางใหม่ ๆ ไปยังท่าเรือและเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ส่วนในระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มระหว่างปี 2563-2573 รถไฟและรางรถไฟความเร็วสูงจะเปิดดำเนินการ โดยมีความเร็วอยู่ที่ 160-200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และสุดท้าย โครงสร้างพื้นฐานรางรถไฟ เช่น สะพาน และอุโมงค์ต่าง ๆ จะได้รับการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปี 2593 เพื่อรองรับความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
วิสัยทัศน์ระยะยาวของแผนการนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบทั้งหมดที่กล่าวมาให้แล้วเสร็จ นอกเหนือไปจาการเพิ่มเส้นทางผ่านพื้นที่สูงทางตอนกลาง และเส้นทางรถไฟสายทรานส์เอเชีย