นโยบายของ คสช.ที่ต้องการปรับขึ้นรายได้ของพนักงานระดับล่าง ซึ่งมีเงินเดือนไม่เกิน 9,000 บาท ทำให้สัปดาห์นี้ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมที่จะหารือเรื่องนี้ โดยคาดว่าจะทำได้ทันในปีงบประมาณ 2558

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง บอกว่า นโยบายการขึ้นเงินเดือนข้าราขการขณะนี้เตรียมหารือกับกรมบัญชีกลาง ในการจัดทำการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะผู้มีรายได้ 9,000 บาทต่อเดือน โดยคาดว่าจะใช้วงเงินงบประมาณปี 2558 ทั้งนี้ หากการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าคาดว่าจะนำมาใช้ได้โดยไม่เกิดปัญหา แต่หากจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะใช้งบกลางจ่ายแทน ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 18,000 ล้านบาท ตามการปรับเงินเดือนครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าหากวงเงินพร้อม และ แก้ไข พ.ร.บ เงินเดือนข้าราขการได้เร็ว คาดว่าจะปรับฐานเงินเดือนได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยในสัปดาห์นี้ จะหารือแนวทางและรายละเอียดการปรับเงินเดือนกับ คสช. อีกครั้ง
นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร.กล่าวว่าพร้อมพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับล่าง ให้สอดคล้องกับเงินเดือนข้าราชการที่จะปรับขึ้นเช่นกัน
ด้าน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับนโยบายนี้ แต่ภาคเอกชนคงไม่ปรับเพิ่มขึ้นอีก เพราะเพิ่งปรับขึ้นจากนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท
ขณะที่ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย ระบุว่า การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการช่วงนี้ ถือว่าเหมาะสม เพราะเศรษฐกิจครึ่งปีหลังมีแนวโน้มฟื้นตัวดี และเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งเป็นการปรับเงินเดือนเฉพาะกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อย จึงไม่มีผลต่อเงินเฟ้อมากนัก แต่ราคาสินค้า อาจปรับขึ้นเร็ว จากกระแสข่าวที่ออกไป