svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

คุณตาวัยเก๋า 79 ปี สมัครเป็น น.ศ.ปี 1 ทั้งที่จบปริญญาโทแล้ว

15 สิงหาคม 2560
6.9 k

คุณตาวัยเก๋า 79 ปี สมัครเป็น น.ศ.ปี 1 ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ทั้ง ๆ ที่จบปริญญาโทแล้ว อ้างคลุกคลีกับงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผามาตลอดชีวิต

เดือนสิงหาคม2560เป็นช่วงเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560 หลักสูตรทัศนศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีการรับนักศึกษาชั้นปีที่1ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

คุณตาวัยเก๋า 79 ปี สมัครเป็น น.ศ.ปี 1 ทั้งที่จบปริญญาโทแล้ว

โดยในปีนี้ได้มี นายกิตติ เนตวงษ์ นักศึกษาวัย79ปี ทำการเข้าศึกษาต่อร่วมกับนักศึกษารุ่นเหลน โดยไม่ขอใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนรายวิชาใดๆ ทั้งสิ้น

ซึ่งนายกิตติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อดังมาแล้ว แต่มีความตั้งใจที่จะศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำเร็จตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร4ปี

คุณตาวัยเก๋า 79 ปี สมัครเป็น น.ศ.ปี 1 ทั้งที่จบปริญญาโทแล้ว

นายกิตติเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา ทางบ้านได้ประกอบกิจการเครื่องปั้นดินเผา ชื่อ "อำแดง" ณ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทำกิจการส่งออกเครื่องปั้นดินเผาไปทั่วโลก และสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในประเทศไทยหลายผลงานจึงคลุกคลีกับงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผามาตลอดชีวิต โดยที่ไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาก่อน

สำหรับการศึกษาต่อ ได้ทำการปรึกษากับภรรยาและบุตรชาย จำนวน2คน ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อย ครอบครัวได้พร้อมใจที่จะให้มาเรียนหนังสือต่อ

คุณตาวัยเก๋า 79 ปี สมัครเป็น น.ศ.ปี 1 ทั้งที่จบปริญญาโทแล้ว

อีกทั้งรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ามาเรียน ถึงแม้จะได้เรียนร่วมกับนักศึกษารุ่นเหลน แต่สิ่งนี้ถือเป็นความตั้งใจมาตั้งแต่10ปีที่แล้ว เพราะมีความชอบในงานด้านศิลปะและอยากเรียนรู้เพื่อเข้าถึงศิลปะอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ หลักสูตรทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบด้านศิลปะร่วมกันพัฒนาผลงานให้มีชื่อเสียงและกว้างขวางมากขึ้น