การประชุมโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) และทางพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60 ได้ข้อสรุปเบื้องต้นจากผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมโครงข่ายทางเชื่อมฯ เสร็จแล้ว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการประชุมว่าสนข.รายงานผลการศึกษาฯ ต่อที่ประชุมว่าการก่อสร้างควรเป็นทางยกระดับทิศทางละ 2 ช่องจราจร จุดเริ่มต้นจากทางยกระดับอุตราภิมุขบริเวณต่างระดับรัชวิภา ไปตามแนวถนนกำแพงเพชร 2 ข้ามทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ข้ามคลองเปรมประชากรไปเชื่อมเข้ากับทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ ระยะทางขาเข้า 1.4 กิโลเมตร และขาออก 2.3 กิโลเมตร
งบประมาณดำเนินการค่าก่อสร้าง 4,230.5 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 272.67 ล้านบาท ส่วนการลงทุนนั้นจะใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership : PPP)โดยการให้สัมปทานแก่เอกชน
ทั้งนี้ เป้าหมายว่าจะสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม เสริมโครงข่ายการเดินทางเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณคอขวด ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางบนทางพิเศษ (ทางด่วน) โดยไม่ต้องลงสู่ถนนระดับพื้น และเป็นทางเลือกการเดินทางโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน
รายงานข่าวเปิดเผยว่า การศึกษาเบื้องต้นของกระทรวงคมนาคมระบุว่า ถ้าเปิดใช้ทางเชื่อมดังกล่าวจะมีรถยนต์ใช้บริการ 6.4 หมื่นคันต่อวันในปี 2565 และเพิ่มขึ้นเป็น 8 หมื่นคนในอนาคต โดยผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อยู่ที่ประมาณ 30%จึงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนได้