รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร บอกว่า นับตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยแล้วกว่า 11,800,000 คน ก่อให้เกิดรายได้กว่า 614,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.71 และ 3.43 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในภาพรวมจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมแล้วกว่า 12 ล้านคน ดังนั้น เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จึงได้เตรียมตั้งคณะทำงาน สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ Sport Accord Convention 2018 
ซึ่งเป็นงานสัมนาด้านกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในหลายด้าน และกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น ทำให้เกิดการจ้างงาน ที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว และกีฬาได้มากมายในอนาคต