svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"จีน"โหวต"ไทย" เป็น 1 ใน 7 ประเทศ อยากเป็น "เพื่อนบ้านชาวแดนมังกร"

10 ธ.ค.59 - ประเทศไทย ได้รับการโหวตจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีน ให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศ ที่ประสงค์ให้เป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนประจำปี 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้รับแจ้งจาก สำนักข่าว Huanqiu ขอแสดงความยินดีที่ไทยได้รับการโหวตจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีน (Chinese netizen) ให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศจากทั้งหมด 36 ประเทศที่ประสงค์ให้เป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนประจำปี 2558 จำนวนกว่า 2 แสนโหวต ทั้งนี้ 6 ประเทศที่ได้รับการโหวตสูงสุดร่วมกับไทย (ไม่เรียงลำดับมาก - น้อย) ได้แก่ สวีเดน นิวซีแลนด์ เยอรมนี มัลดีฟส์ สิงคโปร์ และนอร์เวย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ชาวจีนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวและมีความรู้สึกที่ดี รวมถึงเห็นว่า มีเสถียรภาพ มีผลประโยชน์ร่วมกับจีน และบรรยากาศที่เป็นมิตร