svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

จ้างงานคนพิการทำงานในเหล่ากาชาด

10 พฤศจิกายน 2559
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กระทรวงแรงงาน และ สภากาชาดไทย หารือแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจ้างงานคนพิการ ให้ทำงานในเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอทุกจังหวัด


ปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ บอกถึงการหารือร่วมกับสภากาชาดไทยแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในเหล่ากาชาด ว่า ขณะนี้ธนาคารต่างๆ ได้มีนโยบายที่จะจ้างคนพิการให้ทำงานในเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอทุกจังหวัด โดยมีมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งขณะนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดได้เปิดรับสมัคร และได้รายชื่อคนพิการแล้ว จำนวน 604 คน จากเป้าหมาย 630 คน โดยมีการตั้งคณะกรรมการ สำหรับการสอบสัมภาษณ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อเป็นการป้องกันการถูกสวมสิทธิ์ของคนพิการ โดยเป็นการจ้างในลักษณะของการจ้างเหมาบริการ สัญญาจ้างปีต่อปี โดยกรมการจัดหางาน จะทำหนังสือแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดงานเขตพื้นที่ เร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และการอนุมัติให้ดำเนินการได้ทันวันที่ 1 ม.ค. 60

logoline