svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง แปรอักษรสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนตากสินระยอง จำนวน 4,000 คน แปรอักษรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 2 พ.ย. 59 ที่สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน รอง นายก อบจ. ระยอง เป็นประธานนำข้าราชการครูของโรงเรียน นักเรียน สมาชิกสภาจังหวัดระยอง จำนวน 3,000 คนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีการกล่าวถวายความอาลัย ที่ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระองค์เริ่มต้นขึ้นหลังจากมหาภัยสงครามโลกสิ้นสุดลงประเทศชาติเริ่มฟื้นตัว จากความท้อแม้เป็นมั่นคง พร้อมยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรค ตลอดรัชสมัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ นับเป็น 70 ปี ที่ทรงครองราชย์โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้ ส่งสร้างให้แก่คนไทย 4000 กว่าโครงการเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมายเหลือ พรรณาวันนี้จึงได้มีการจัดแปรขบวนอักษรว่าฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 ถวายความอาลัยพระเจ้าแผ่นดินภูมิพล

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง แปรอักษรสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งมีการร้อง 3 เพลง เช่น เพลงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ มีขับเสภา สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ผู้มาร่วมได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร้องเพลงน้ำตาซึมกันชูพระฉายาลักษณ์เหนือศีรษะกันทั้งหมด

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง แปรอักษรสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง แปรอักษรสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ