สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงได้รับข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของประเทศไทยด้วยความทุกข์อันยิ่งใหญ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 , พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเป็นผู้นำคณะพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและชุมชนไทยในภูฏาน ประกอบพิธีถวายโคมไฟเนย 1,000 ดวง และสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ไทยที่ Tashichhodzong

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระบัญชาให้จัดพิธีสวดมนต์พิเศษ และจุดโคมไฟเนยในวัดศักดิ์สิทธิ์ทั่วภูฏาน เพื่อการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชผู้ล่วงลับ

ในวันพรุ่งนี้ 14 ตุลาคม จะเป็นวันของการไว้ทุกข์ในภูฏาน ธงชาติจะถูกลดลงครึ่งเสาเพื่อเป็นเกียรติแก่การระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลผู้ล่วงลับ ขณะที่สำ นักงานและโรงเรียนจะยังคงปิด เพื่อให้ประชาชนได้ไปวัดและสวดมนต์

ในวันพรุ่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Chorten เพื่อทรงนำการสวดมนต์ ส่วนการสวดมนต์ที่ Tashichhodzong จะนำโดยสมเด็จพระอัยยิกา

สำหรับ 7 วันต่อจากนี้ โคมไฟเนยจะถูกจุด และจะมีการสวดมนต์พิเศษที่ Thimphu Tashichhodzong, อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Chorten, Changangkha Lhakhang , ไทยพาวิลเลี่ยน, สวนสาธาณะกลาง , Punakha Dzong, Trongsa Dzong, Trashigang Dzong, Paro Taktsang, Paro Kyichu Lhakhang, Tali Dratsang, Samtse Shiv Mandir และ Phuentsholing Zangtopelri

"กษัตริย์จิกมี" มีพระบัญชา นำชาวภูฏานถวายอาลัย "ในหลวง"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลผู้ล่วงลับ ทรงเป็นองค์พระประมุขที่โดดเด่น ทรงเป็นสิ่งปลอบประโลมในชีวิตของชาวไทยทุกคน การทรงงานที่มานะอุตสาหะของพระองค์เพื่อสวัสดิภาพและการกินดีอยู่ดีของผสกนิกรของพระองค์ จะเป็นที่จดจำอย่างมีเกียรติและด้วยความเคารพ
พระบรมวงศานุวงศ์แห่งภูฏานและไทยความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเป็นพิเศษมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของความผูกพันของมิตรภาพที่แข็งแกร่งระหว่างทั้งสองประเทศ
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล นำความเศร้าโศกอย่างยิ่งมาให้กับประชาชนชาวภูฏาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาชนชาวภูฏานขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อชาวไทยที่กำลังเศร้าโศก

"กษัตริย์จิกมี" มีพระบัญชา นำชาวภูฏานถวายอาลัย "ในหลวง"