svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ดร.ธรณ์ เสนอพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 3.5 หมื่น ตร.กม.

05 มิถุนายน 2559
6.8 k

นักวิชาการเสนอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้ได้ 3 หมื่น 5 พันตารางกิโลเมตร คิดเป็น 10% ของพื้นที่ทะเลทั้งหมด

รองคณบดีคณะประมง ม.เกษตศาสตร์ ดร.ธรณ์ ดำธงนาวาสวัสดิ์ บอกว่า มีการเสนอให้ตั้งเป้าประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ให้ได้อย่างน้อย 10% ของพื้นที่ทะเลทั้งประเทศ ตามมาตรฐานของ IUCN
โดยพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ไม่ใช่การสั่งปิดเกาะหรืองดการท่องเที่ยว แต่จะเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจการ มีกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ทางทะเล 3 แสน 5 หมื่นตารางกิโลเมตร ดังนั้นตามเกณฑ์นี้ประเทศไทยควรจะมีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลคือ 3 หมื่น 5 พัน กิโลเมตร แต่ปัจจุบันประเทศไทยประกาศคุ้มครองได้เพียง 11,450 ตารางกิโลเมตร

ดร.ธรณ์ เสนอพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 3.5 หมื่น ตร.กม.


ดร.ธรณ์ มองว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ซึ่งมีมาตราที่เน้นย้ำในการประกาศพื้นที่ทางทะเลโดยเฉพาะ ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าจะประกาศให้ได้ 3 แห่ง เบื้องต้นคาดว่าคือ เกาะมันใน จ.ระยอง เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช เกาะโลซิน จ.นราธิวาส และในอีก 10 ปีข้างหน้า ตั้งเป้ามีพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 10% ของพื้นที่ทะเลทั้งหมด
โดยเกณฑ์นี้จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยตรง เกาะที่อยู่นอกเขตไม่ผิด ถ้ามีการประกาศจะมีการควบคุมการทิ้งสมอ การให้อาหารปลา การจับสัตว์น้ำมาเล่น ช่วยควบคุมระยะยาว