svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

โฆษกกระทรวงวัฒนธรรมติง! mv "ยับแม่" เพลงใหม่แจ๊ส ชวนชื่น ไม่เหมาะสม!

04 มีนาคม 2559
27.9 k

-4 มี.ค.59- "โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม" ติง มิวสิกวีดีโอ"ยับแม่" เพลงใหม่ แจ๊ส ชวนชื่น ไม่เหมาะสม ชี้ภาษาที่ใช้เป็นคำแสลงที่พัฒนามาจากคำหยาบ แนะศิลปินตลกทำให้ถูกขั้นตอนกฏหมาย และเหมาะสมตามบริบทสังคมไทย


น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงกรณีสมาชิกพันทิป The White Man โพสต์กระทู้ เรื่อง "เพลงใหม่แจ๊ส ยับแม่ มัน จะดี เหรอครับ?" ระบุถึงประเด็นเนื้อเพลงและมิวสิกวีดิโอที่ใช้คำว่า "ยับแม่" มาใช้ในมิวสิกวีดิโอว่า เบื้องต้น จากการตรวจสอบมิวสิกวีดิโอดังกล่าว ยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์แต่อย่างใด ซึ่งการเผยแพร่มิวสิกวีดิโอดังกล่าว อาจเป็นลักษณะการทำกลยุทธ์การตลาด ดังนั้น วธ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฝ้าระวังความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และผู้รักษากฎหมายตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 จึงขอแจ้งเตือนไปยังศิลปินตลกให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของกฎหมาย และความเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย

โฆษกกระทรวงวัฒนธรรมติง! mv "ยับแม่" เพลงใหม่แจ๊ส ชวนชื่น ไม่เหมาะสม!

"มิวสิกวีดิโอดังกล่าว มีความไม่เหมาะสม เพราะมีเด็กและเยาวชนร่วมแสดงอยู่ในมิวสิกวีดิโอด้วย ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจไม่เข้าใจความหมายที่ศิลปินจะสื่อออกมา เพียงแต่เด็กอาจรู้สึกถึงความสนุกสนานของทำนองเพลง ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและเกิดความยั้งคิด ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม จึงอาจเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมและคำพูดในมิวสิกวีดิโอได้" น.ส.วิมลลักษณ์ กล่าว

โฆษกกระทรวงวัฒนธรรมติง! mv "ยับแม่" เพลงใหม่แจ๊ส ชวนชื่น ไม่เหมาะสม!


ส่วนเรื่องของคำว่า "ยับแม่" นั้น น.ส.วิมลลักษณ์ มองว่า ภาษาที่ใช้เป็นคำแสลงที่พัฒนามาจากคำหยาบ โดยเจตนาของผู้สื่ออาจจะต้องการเล่นคำ ซึ่งความหมายก็ยังหยาบอยู่เช่นเดิม ที่ผ่านมา แจ๊ส ชวนชื่นเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความกตัญญู และทุกหน่วยงานก็มองเห็นถึงข้อดีของตัวศิลปิน เพียงแต่กระบวนการทำเพลง อาจทำให้ศิลปินนอกกรอบไปบ้าง ทำให้กระทบกับเด็กและเยาวชน จึงอยากให้ศิลปิน ซึ่งเป็นคนของสังคม และสามารถเป็นต้นแบบให้กับเยาวชน ทบทวนและปรับเปลี่ยนการนำเสนอมิวสิควีดิโอให้มีความเหมาะสม