ขอนแก่น - นักวิจัยคณะวิศกรรม มข. คิดค้นโครงจักรยานที่ทำจากผ้าไหมสำเร็จ คันแรกของโลก คุณภาพไม่ต่างจากจักรยานทั่วไป เตรียมนำมาร่วมงานปั่นเพื่อพ่อจากกระแสความนิยมที่คนไทยนิยมปั่นจักรยานออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง ประกอบกับต้องการคิดค้นการนำไหมมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้ ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ ผศ.ดร.อภิชาติ อาจนาเสียว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายสุธา ลอยเดือนฉาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและนวัตกรรม มีแนวคิดในการทำโครงจักรยานจากผ้าไหมขึ้น

นายสุธา กล่าวว่า สำหรับโครงจักรยานโดยทั่วไปทำจากวัสดุ 4 ชนิด คือ เหล็ก อลูมิเนียม คาร์บอนไฟเบอร์ และไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ สำหรับการนำผ้าไหมมาทำโครงจักรยาน จึงเป็นการนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอด 1 ปีที่มีการคิดค้น ทดลอง จนได้จักรยานผ้าไหมคันต้นแบบที่สามารถนำมาใช้ปั่นได้จริง ถือเป็นจักรยานผ้าไหมทำมือที่ทำสำเร็จเป็นคันแรกของประเทศ
การใช้ผ้าไหมมาทำโครงจักรยาน เป็นการนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ผ้าที่ใช้เป็นผ้าไหมพื้นธรรมดา ผ้าไหมนี้จะมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสปริงตัวได้ดี และน้ำหนักเบา เมื่อนำมาทำโครงจักรยานและต่อเป็นคันจะมีน้ำหนักรวมประมาณ 10 กิโลกรัม สำหรับคันต้นแบบออกแบบให้โครงจักรยานสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 60-80 กิโลกรัมนายสุธา กล่าว

นักวิจัย มข.สร้างจักรยานจากผ้าไหม คันแรกของโลก เตรียมปั่นเพื่อพ่อ


ด้าน ผศ.ดร.พนมกร กล่าวว่า สำหรับโครงจักรยานผ้าไหมได้จดสิทธิบัตรแล้ว มีนักลงทุนให้ความสนใจแล้ว 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกสนใจผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โดยต้องนำผ้าไหมจากไทย ไปขึ้นแม่พิมพ์ที่ประเทศไต้หวัน สามารถผลิตได้วันละ 100 โครง ขณะที่นักลงทุนอีกกลุ่มต้องการทำจักรยานผ้าไหมแบบแฮนด์เมด เพราะต้องการโชว์ลายผ้า ซึ่งการผลิตแบบแฮนด์เมดนี้ สามารถสร้างโครงผ้าไหมได้ 2 วัน ต่อ 1 โครง ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะสำเร็จ 1 คัน แต่จะมีความพิเศษที่เป็นคันเดียวในโลก และจะสามารถโชว์ลายผ้าไหมได้

นักวิจัย มข.สร้างจักรยานจากผ้าไหม คันแรกของโลก เตรียมปั่นเพื่อพ่อ


ที่ผ่านมาเราเคยเห็นการใช้ประโยชน์จากผ้าไหมเฉพาะการนำมาทำเครื่องนุ่งห่ม เป็นผืนผ้าเท่านั้น การนำผ้าไหมมาทำโครงจักรยานจึงเป็นการคิดค้นใช้ผ้าไหมมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นด้วย สำหรับคันต้นแบบนี้ทางนักวิจัยทำเฉพาะโครงจักรยาน ในอนาคตจะคิดค้นนำผ้าไหมมาเป็นส่วนประกอบทั้งคัน เช่น โครง แฮนด์จักรยาน เพื่อให้เป็นจักรยานผ้าไหมทั้งคัน สำหรับจักรยานผ้าไหมคันนี้ ได้เตรียมไว้ปั่นในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อที่จังหวัดขอนแก่นด้วย ผศ.ดร.พนมกร กล่าว

นักวิจัย มข.สร้างจักรยานจากผ้าไหม คันแรกของโลก เตรียมปั่นเพื่อพ่อ


นักวิจัย มข.สร้างจักรยานจากผ้าไหม คันแรกของโลก เตรียมปั่นเพื่อพ่อ

นักวิจัย มข.สร้างจักรยานจากผ้าไหม คันแรกของโลก เตรียมปั่นเพื่อพ่อ

นักวิจัย มข.สร้างจักรยานจากผ้าไหม คันแรกของโลก เตรียมปั่นเพื่อพ่อ