svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ไทยเสนอเวทีโลก ลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 20

24 กันยายน 2558
3.7 k

ไทยเสนอลดก๊าซเรือนกระจกเสนอต่อเวทีโลกร้อนครั้งที่21 ให้ได้ ร้อยละ 20-25 เตรียมออกแถลงกลุ่มอาเซียนออกจุดยื่นลดอุณหภูมิโลกไม่เกิน 2องศาเซลเซียส

ในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาขาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการประชุมโลกร้อน ครั้งที่ 21 ในเดือนธันวาคมนี้ ที่กรุงปารีส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)     นายเกษมสันต์ จิณณวาโส บอกว่า  เตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในสัปดาห์หน้า เพื่อขอความเห็นชอบ ข้อเสนอของไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายในปี 2573 หรืออีก15ปีข้าง ให้ได้ร้อยละ 20 และสูงสุดร้อยละ25
นอกจากนี้จะร่วมกับอาเซียนลดอุณหภูมิไม่เกิน2องศาเซลเซียส โดยออกแถลงการณ์ร่วมกันในที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมในเดือนตุลาคมนี้