นักวิชาการหนุนนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ ลดเวลาเรียน แนะวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อปรับลดเนื้อหา ช่วยลดเวลาเรียน ชี้หากให้เลิกเรียน 14.00 น. พ่อแม่รับกลับบ้านทำได้ยาก

อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ เผยกรณี รมว.ศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มีนโยบายลดเวลาเรียนโดยให้เด็กเรียนในชั้นเรียนไม่เกินเวลาบ่าย 2 โมง หลังจากนั้นให้ทำกิจกรรมหรือให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านได้ และจะมีนำร่องในโรงเรียนระดับประถมศึกษาประมาณ 3,500 แห่งนั้นมองว่า เป็นเรื่องที่ดีแต่หากเลิกเรียนเวลานั่นจริง และผู้ปกครองมารับกลับบ้านในความเป็นจริงคงทำได้ยาก
ขณะนี้กระแสของผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะไม่สะดวกมารับเด็กรวมทั้งกังวลว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องทางเพศและยาเสพติดกับนักเรียน หากปล่อยให้ไปอยู่นอกรั้วโรงเรียน จึงเห็นว่านักเรียนควรอยู่ในรั้วโรงเรียนต่อไปจนถึงเวลาเลิกเรียน
ศ.ดร.สมพงษ์ เสนอว่า การกำหนดกิจกรรมนั้นช่วงเช้าก็ให้เรียนวิชาการจนถึงเวลาบ่ายสองโมง หลังบ่ายสองโมงก็กำหนดกิจกรรมให้ทำซึ่ง 3 กิจกรรมที่ทำได้คือ 1.การให้ทำกิจกรรมด้านศิลปะ พลศึกษาและดนตรีมีครูเป็นพี่เลี้ยงนำทีมทำกิจกรรม 2.การให้นักเรียนทำโครงงานศึกษาเรื่องใกล้ตัวหรือปัญหาในชุมชนโดยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อศึกษาปัญหาและหาทางแก้ไข ช่วยให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา และ 3.การให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอซีทีโดยการสร้างแอนิเมชันและสารคดีการ์ตูน
ด้านประธานมูลนิธิสถาบันระบบการศึกษา นายประวิต เอราวรรณ์ บอกว่า การลดเวลาเรียนให้แก่นักเรียนเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรเน้นการลดเนื้อหาวิชาเรียนโดยนำหลักสูตรการเรียนวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อลดเนื้อหา ไม่ให้เด็กต้องเรียนมากเกินไป รวมทั้งมีการบูรณาการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้าด้วยกันเพื่อลดเวลาเรียน
จากการที่มูลนิธิสถาบันระบบการศึกษา ได้จัดทำโครงการนำร่องในโรงเรียน 60 แห่งโดยช่วงเช้าเวลา 08.30-13.00 น.ให้เรียนวิชาการ และช่วงบ่ายเวลา 14.00-16.00 น. ให้ทำกิจกรรมก็ได้ผลดี