ชาวน่านพากัน วาดภาพหัวใจบนต้นไม้สัก ก่อนถูกตัดโค่นเพื่อขยายถนน

ที่จ.น่านกลุ่มประชาชนชาวจังหวัดน่าน และนักเรียน นักศึกษา กลุ่มนักปั่นจักรยาน ได้พากันออกมากอด และวาดภาพหัวใจลงบนต้นไม้สักอายุนับร้อยปี สองข้างถนนสายน่าน-ท่าวังผา จาก 9 เมตร เป็น 12 เมตร ระยะทาง 15 ก.ม. ทางหลวงแผ่นดิน สาย 1080 เดิม หลัก ก.ม.9 +300 ก.ม.24+300 เปลี่ยนใหม่เป็นทางหลวง 101 กิโลเมตรที่ 383 ถนนเส้นนี้ต่อจากแขวงการทางน่าน 2 จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นสัก ต้นฉำฉา ทั้งสองข้างทางมีกิ่งไม้แผ่กิ่งก้านมาปกคลุมถนนให้ร่มเย็นทางมองดูแล้วเหมือนอุโมงต้นไม้ เพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แสดงถึงความรู้สึกรักและหวงแหน รวมทั้งไว้อาลัยต่อต้นไม้ใหญ่ที่กำลังจะถูกโค่นออกเป็นจำนวนมา เพื่อขยายถนน ตามโครงการก่อสร้างขยายถนน 4 เลนของกรมทางหลวง ที่ตัดผ่าน จ.น่าน ไปออกถนนสายน่าน - ทุ่งช้าง มุ่งสู่ประเทศลาว


นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ที่ปรึกษาอาวุโส ประชาคมจังหวัดน่าน กล่าวว่า ป่าและต้นไม้ของจังหวัดน่าน ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่าน ถึงแม้ว่าขณะนี้จะถูกตัด ถูกทำลายไปแล้วบ้างก็ตาม เช่นเดียวกันถนนสายนี้มีต้นไม้ใหญ่ตลอดสองข้างทาง จนชาวบ้านเรียกกันว่าอุโมงค์ต้นไม้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่ สวยงาม ซึ่งก็น่าเสียหายหากต้องถูกตัดเพื่อขยายถนน
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาคนในพื้นที่ได้เคยมีการรวมตัวกันคัดค้านโครงการพัฒนานี้ เพราะไม่เห็นด้วยที่จะทำลายธรรมชาติ โดยเฉพาะการตัดอุโมงค์ไม้สักที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ จ.น่าน แต่กรมทางหลวงก็ยังไม่มีประกาศยุติการขยายถนนตรงพื้นที่อุโมงค์ไม้สักแต่อย่างใด
กลุ่มเยาวชน กล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกมา และขออุโมงต้นไม้ไว้ให้พวกตนได้อาศัยปั่นใต้ร่มเงาได้คลายร้อน เพื่อให้ชาวน่านได้รู้ว่ากลุ่มพวกเรากลุ่มเล็กที่มีความรักป่าทำได้แค่นี้ แล้ว ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ แค่ป่าในเมืองยังรักษาไม่ได้เลย แล้วป่าต้นน้ำที่แสนไกลจะสร้างได้หรือ กับแค่ความเจริญต้องขยายทาง ก็ช่วงที่มีอุโมงค์ต้นไม้ก็ขยายไปเท่าที่ทำได้ อุโมงต้นไม้ที่มีอยู่ระยะทางสั้น ๆ เว้นไปก็ได้ ส่วนที่อ้างว่าอันตราย ก็คนขับใช้ความระมัดระวัง ก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุไปชนต้นไม้ ยิ่งถนนกว้างยิ่งเป็นอันตราย
นายประชาญ มะลิทอง ผู้อำนวยการแขวงการทางน่านที่ 2 เปิดเผยว่า ในเรื่องการขยายถนน ทางหลวง 1080 เดิม จาก 9 เมตร เป็น 12 เมตร ระยะทาง 15 ก.ม. ซึ่งเริ่มต้นจากบ้านผาตูบ จนถึง อำเภอท่าวังผา หลัก ก.ม.9 +300 ก.ม.24+300 เปลี่ยนใหม่เป็นทางหลวง 101 กิโลเมตรที่ 383 ที่ผ่านมาได้ทำประชาพิิจารณ์ ที่ อบต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2556 โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 91 % ได้มีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็น เรื่อง การตัดไม้ใหญ่ริมทาง เพื่อการก่อสร้าง การขยายถนนสายซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เห็นด้วยกับการขยายถนน ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นตรงกัน และได้ข้อสรุป ให้ดำเนินการต่อไปได้
โดยให้ ทางแขวงการทางน่าน ที่ 2 ร่วมกับองค์การ บริหารส่วนตำบลผาสิงห์ รับผิดชอบ โดยล้อมต้นไม้ ทั้งหมดเกือบ 500 ต้น นำมาปลูกในพื้นที่เตรียมไว้ ก่อนที่จะทำการก่อสร้างฯ ต่อจาก บ้านผาตูบ กม. 9 + 300 ถึง กม.27 มีระยะทางประมาณ 1718 กม. จึงได้รายงานให้กรมทางหลวงได้ทราบ และบัดนี้งบประมาณก็ได้อนุมัติและได้ผู้รับเหมาแล้ว ในส่วนของการดำเนินการของกรมทางหลวง พยายามเลี่ยงขยายไปทางด้านที่มีต้นไม้ไม่หนาแน่น แต่ทางแขวงการทางน่านที่ 2 ก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ตลอดเวลา ไม่ได้ดื้อดึงที่จะต้องดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่