ที่ประชุม กสท. มีมติให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ยุติการทำหน้าที่เป็นโทรทัศน์ทั่วไประดับชาติ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (2 ก.ย.) หากฝ่าฝืน ถือว่าผิดกฎมัสแครี่
พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ได้ชี้แจงหลังการประชุมบอร์ด กสท.ในบ่ายวันนี้ (1 ก.ย) ว่า มีวาระการประชุมใน 3 เรื่อง โดยประเด็นแรกในการพิจารณาหนังสือที่ช่อง 3 ได้มีการสอบถามมายังกสท. โดยระบุว่ามติกสทช.เรื่องขยายระยะเวลาให้ช่องอนาล็อคโดยเฉพาะกรณีช่อง 3 ไปอีก 100 วัน และสิ้นสุดในวันนี้ 1 กันยายนนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายในการประกอบกิจการโทรทัศน์ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา กสทช.เห็นว่าการมีช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ
และจากประกาศของคสช.ฉบับที่ 27 วันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ช่อง 3 ต้องปฏิบัติตามประกาศจากทั้ง กสท. กสทช.และคสช . โดยวันนี้ 1 กันยายน เป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ให้บริการโทรทัศน์ทั่วไป และกสท.ไม่มีมติขยายเวลาให้ช่องอนาล็อคเพิ่มเติม โดยผู้ให้บริการโครงข่ายทุกรายจึงต้องปฏิบัติตามประกาศการสิ้นสุดของกสทช.
กรณีหากยังมีการดำเนินการ ถือว่ามีการผิดกฎมัสแครี่ โดยวันพรุ่งนี้ ( 2 ก.ย.) กสท.จะมีการพิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้ง ในทางปฏิบัติหากช่องทีวีอนาล็อค ยังไม่ปฏิบัติตามโดย จะมีการหารือในช่วงเวลา10.00 น.
นอกจากนั้น ในที่ประชุมกสท.ได้มีมติ ในเรื่องที่คกก.กสท.เห็นชอบหลักเกณฑ์จัดลำดับบริการโทรทัศน์ฉบับใหม่ ส่งผลให้ทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน ทีวีดาวเทียม หรือเคเบิ้ล จัดเรียงช่องตรงกัน โดยจะมีการส่งเรื่องให้กสทช.พิจารณาในการรับฟังความเห็นสาธารณะ