หลัง นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เผย การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) จะนำเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี เข้าหารือ เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนร้องเรียนเข้ามายังศูนย์ฮอตไลน์ของพศ. ว่า พระอธิการคึกฤทธิ์ มีการตัดศีลปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัยที่กำหนดไว้ 227 ข้อ เหลือเพียง 150 ข้อ เท่านั้น