ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ข่าวข่าวในพระราชสำนักวันนี้

13 ต.ค. 2563
436 26
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ เป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9 หนึ่งในนั้นคือ "พระบิดาแห่งฝนหลวง"

ข่าวแนะนำ

ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
388 35
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ เป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9 หนึ่งในนั้นคือ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"
ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
343 40
วันที่ 13 ตุลาคม วันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ เป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9 หนึ่งในนั้นคือ "พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ"
ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
6.09K 62
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอน้อมนำสิ่งที่พระองค์ ทรงสั่งสอนหรือทรงปฏิบัติให้ดู เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตกับคำสอน 19 ข้อที่พ่อหลวงสอนให้เรารักกันและการมอบน้ำใจให้แก่กัน
ข่าวในพระราชสำนัก
10 ต.ค. 2563
12.26K 46
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ข่าวในพระราชสำนัก
9 ต.ค. 2563
5.09K 18
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ระหว่างวันที่ 10-19 ตุลาคม 2563 .
ข่าวในพระราชสำนัก
9 ต.ค. 2563
702 4
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงประทานสอนเรื่องการออกแบบ แก่นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ข่าวในพระราชสำนัก
6 ต.ค. 2563
2.14K 11
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ "พระราชสาส์น" แสดงความห่วงใย ในการที่ นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ (The Honorable Donald J. Trump) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และนางเมลาเนีย ทรัมป์ (Mrs. Melania Trump) ภริยาตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)
ข่าวในพระราชสำนัก
1 ต.ค. 2563
2.28K 64
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอพระราชทานถวาย
ข่าวในพระราชสำนัก
1 ต.ค. 2563
9.11K 33
สุดอาลัย พล.อ.หญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิงเจริญ คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ ถึงแก่ อนิจกรรม สิริอายุ 94 ปี ทั้งนี้พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ. ศาลา 100 ปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตร วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น
ข่าวในพระราชสำนัก
28 ก.ย. 2563
23.04K 258
"บิ๊กแดง' เผย 'ในหลวง-ราชินี' ทรงปิดทองหลังพระ แม้ใครจะเข้าใจผิด พระองค์ท่าน ก็นิ่ง รับสั่งสำรวจ ทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์สร้าง แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ หรือเขื่อน เพื่อแก้ปัญหาน้ำให้ประชาชน
ข่าวในพระราชสำนัก
24 ก.ย. 2563
19.83K 108
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และทรงพระราชทาน ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ข่าวในพระราชสำนัก
24 ก.ย. 2563
2.75K 30
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
ข่าวในพระราชสำนัก
23 ก.ย. 2563
6.59K 41
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมและเป็นกำลังใจ คณะทำงานในโครงการ โคก หนอง นา พร้อมพระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เพื่อเป็นกำลังใจพสกนิกรชาวไทยทุกคน
ข่าวในพระราชสำนัก
20 ก.ย. 2563
924 83
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2563 .
ข่าวในพระราชสำนัก
14 ก.ย. 2563
2.81K 130
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงให้อธิการบดี เชิญปริญญาบัตรมอบนิสิตป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ถึงเตียงคนไข้ .
ข่าวในพระราชสำนัก
6 ก.ย. 2563
59.43K 1.24K
โลกออนไลน์แห่แชร์ข้อมูล พระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานไว้เมื่อ 40 ปีก่อน ความว่า "พระเจ้าแผ่นดิน พระราชินีไทย ก็เสียภาษีเช่นเดียวกับประชาชน"

เจาะประเด็นร้อน ดูทั้งหมด

14 ส.ค. 2563
151.42K 175
ถามสุดซอย โต้กันสุดสมชื่อรายการจริง ๆ ที่ล่าสุดนั้นได้เชิญ "หม่อมถนัดแดก" หรือ "เสก - สหัสวรรษ ชอบชิงชัย"มาพูดคุยในรายการหลังมีคลิปดราม่าถูกมองทารุณกรรมสัตว์ พร้อมตอบโต้เดือดกับ คุณต๊ะ นารากร

แนะนำจาก บก. ดูทั้งหมด

4 ส.ค. 2563
506.44K 651
นักร้องสาวเจนนี่โป๊ะ ชาวเน็ตจับผิดหลังเคยให้สัมภาษณ์ตามรายการ ลั่น!ชีวิตเคยลำบาก ชาวเน็ตขุดรูปถาม " ไหนเคยจนมาก่อน ตอนไหน ยังเห็นใส่ทองเต็มตัวอยู่เลยปี 2554 "