ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ข่าวข่าวในพระราชสำนักวันนี้

18 ต.ค. 2563
19.67K 174
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดร วันที่ 23 ตุลาคม 2563

ข่าวแนะนำ

ข่าวในพระราชสำนัก
16 ต.ค. 2563
54.67K 245
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2)ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
ข่าวในพระราชสำนัก
16 ต.ค. 2563
16.40K 301
ในหลวง ทรงมีพระราชปฏิสันถาร "บ้านเมืองต้องการคนรักชาติต้องการคนรักสถาบัน" เพื่อสอนเด็กๆรุ่นใหม่โดยประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมา .
ข่าวในพระราชสำนัก
16 ต.ค. 2563
8.28K 14
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวในพระราชสำนัก
16 ต.ค. 2563
5.68K 35
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย "สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี" พระราชทานปริญญาบัตร "มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา"
ข่าวในพระราชสำนัก
15 ต.ค. 2563
15.26K 101
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 39 แห่งทั่วประเทศ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตฯ และ ปริญญาดุษฎีกิติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 19 สาขา
ข่าวในพระราชสำนัก
14 ต.ค. 2563
137.04K 176
ขบวนเสด็จฯ "พระราชินี-พระองค์ที" ผ่านจุดผู้ชุมนุมบริเวณแยกนางเลิ้ง ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อป้องกันและให้ขบวนสามารถผ่านไปได้
ข่าวในพระราชสำนัก
14 ต.ค. 2563
26.86K 6
คลิปวินาทีปวงชนชาวไทยเฝ้าคอยรับเสด็จมีความรู้สึกปลื้มปิติ หลังสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินมาทรงทอดพระเนตรและมีพระราชปฏิสันถารกับคณะแอดมินเพจ "สู้ๆ นะคะ" แล้วทรงสวมกอด และจับมือ สร้างความปลาบปลื้มและประทับใจเป็นอันมาก
ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
24.60K 103
นับเป็นภาพชุดที่หาชมได้ยากยิ่ง เมื่อ ในหลวง-พระราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินฝ่าสายฝนเยี่ยมประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ขณะที่เสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
20.50K 188
พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ภายหลังประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
449 21
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ เป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9 หนึ่งในนั้นคือ "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย"
ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
192 20
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ เป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9 หนึ่งในนั้นคือ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
439 26
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ เป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9 หนึ่งในนั้นคือ "พระบิดาแห่งการวิจัยไทย"
ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
595 11
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ เป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9 หนึ่งในนั้นคือ "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย"
ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
332 24
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ เป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9 หนึ่งในนั้นคือ "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย"
ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
308 51
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ เป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9 หนึ่งในนั้นคือ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"
ข่าวในพระราชสำนัก
13 ต.ค. 2563
259 8
ปวงชนชาวไทย พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายบังคมพระบรมรูป ร.9 ครั้นเคยทรงเสียสละกำลังพระวรกาย พระราชทรัพย์ กำลังสติปัญญา และพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ

เจาะประเด็นร้อน ดูทั้งหมด

14 ส.ค. 2563
151.42K 175
ถามสุดซอย โต้กันสุดสมชื่อรายการจริง ๆ ที่ล่าสุดนั้นได้เชิญ "หม่อมถนัดแดก" หรือ "เสก - สหัสวรรษ ชอบชิงชัย"มาพูดคุยในรายการหลังมีคลิปดราม่าถูกมองทารุณกรรมสัตว์ พร้อมตอบโต้เดือดกับ คุณต๊ะ นารากร

แนะนำจาก บก. ดูทั้งหมด

4 ส.ค. 2563
506.44K 651
นักร้องสาวเจนนี่โป๊ะ ชาวเน็ตจับผิดหลังเคยให้สัมภาษณ์ตามรายการ ลั่น!ชีวิตเคยลำบาก ชาวเน็ตขุดรูปถาม " ไหนเคยจนมาก่อน ตอนไหน ยังเห็นใส่ทองเต็มตัวอยู่เลยปี 2554 "