"ผู้ว่าสตง."สอน"ชายหมู"ใช้จ่ายเงินปชช.ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า เร่งตรวจยิบทุกโครงการทั้งรถกู้ภัย เรือผิวน้ำ เปียโน อุโมงค์ไฟ แฉท้วงติงหลายครั้ง ตั้งแต่โครงการรถกู้ภัยแต่ไม่ฟังใช้ ติงงานในชุมชนแออัดไม่ได้ แต่กลับแก้เงื่อนไขเพียงเพื่อตรวจรับให้ได้

- 16 ก.ค. 59 นายพิศิษฏ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ให้สัมภาษณ์รายการกรองข่าววันเสาร์ เอฟเอ็ม 102 ว่า สตง.เข้าไปตรวจสอบโครงการอุโมงค์ไฟของกรุงเทพมหานคร. ภายหลังแจ้งกระทรวงมหาดไทยต้นสังกัด ดำเนินการทางอาญาและวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่ากทม. ก็ได้รับการตอบรับจากกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ สตง.ยังได้แจ้งไป กทม.ในฐานะหน่วยงานผู้เสียหาย ให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยผู้ว่าฯอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับตัวเอง เพราะถ้าไม่ทำจะกลายเป็นเรื่องละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่   ผู้ว่าสตง. กล่าวอีกว่า ขณะนี้สตง.เร่งตรวจสอบโครงการรถกู้ภัยขนาดเล็ก ราคาคันละ 8 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ในช่วง ปลายปี 57 ต่อเนื่องปี 58 สตง.เคย แจ้งเตือนไปยังกทม.ว่า ประกาศประกวดราคาไม่เปิดกว้างทำให้ผลิตภัณฑ์ในประเทศเข้าร่วมโครงการไม่ได้ และกรณีพวงมาลัยด้านซ้ายที่ไม่สอดรับกับการจราจรในประเทศ ต่อมาประกาศประกวดราคาก็ล้มไปแล้วเปิดใหม่ โดยไม่ได้รับฟังข้อท้วงติงของสตง. ในขั้นตอนการตรวจรับสตง.ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำมาใช้ในชุมชนแออัด แต่ในขั้นตอของการทดสอบย่ายบางพลัดรถกู้ภัยเข้าซอยไม่ไ้ด้เลย บางซอยเข้าไปได้ไม่ถึงครึ่ง แสดงว่ารถกู้ภัยนี้ ไม่เหมาะกับชุมชนแออัด ความกว้างและความยาวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจึงเสนอว่าไม่ควรตรวจรับ โดยสตง.แจ้งเตือน 3-4 ครั้ง แต่ก็ยังตรวจรับมาประจำการสถานีดับเพลิงต่างๆ. เป็นการแก้ไขเงื่อนไขเพื่อให้ตรวจรับได้

"ผู้ว่าสตง."สอน"ชายหมู" ใช้จ่ายเงินประชาชน ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า

  " สตง.แจ้งเตือน กทม.ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ประกวดราคา จนถึงการตรวจรับ แต่ท่านก็เดินหน้าทำไปโดยไม่ทบทวน ตรวจรับไม่ได้ควรส่งคืนเพื่อให้แก้ไข แต่ก็ไม่ดำเนินการกลับเลือกแก้ไขเงื่อนไขเพื่อตรวจรับให้ได้ ซื้อมาแล้ว 20 คันแรกยังเข้าซอยไม่ได้ ในปี 60. จะซื้อลอต 2 อีก ขณะนี้สตง.ได้ขอทีโออาร์จาก กทม.มาตรวจสอบทั้งหมดแล้ว.คาดว่าจะสรุปผลได้เร็วๆนี้ " ผู้ว่าสตง.กล่าว    ผู้ว่าสตง.กล่างถึงการตรวจสอบโครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าฯกทม.และบริวาร ว่า สตง.เชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาให้ข้อมูล. แต่ปลัดกทม.ป่วยนังไม่สามารถเข้าให้ข้อมูลได้ รองผู้ว่าฯก็ขอเลื่อนนัด จึงต้องไปเรียกผู้รับจ้างมาให้ข้อมูล ได้ความชัดเจนว่าโครงการนี้ได้ปรับปรุงไปก่อนจริงตั้งแต่ปลายปี 58 สตง.กำลังจะขอคำอธิบายกับผู้บริหารกทม. ว่า โครงการที่ทำไปก่อนตั้งงบปรพมาณไม่สามารถเบิกจ่ายได้แล้วมีเหตุผลอย่างไรจึงมาตั้งเรื่องประกาศราคากลาในภายหลัง รวมถึงการเตรียมจะนำงบประมาณในส่วนอื่นมาจ่ายแทน ซึ่งจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ตรวจสอบ

"ผู้ว่าสตง."สอน"ชายหมู" ใช้จ่ายเงินประชาชน ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า

      ผู้ว่าสตง. กล่าวถึงการตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทว่า. บริษัททัวรแห่งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้จดทะเบียนเพิ่ม เพื่อให้มีคุณสมบัติรับงานจัดไฟประดับ ต่อมาก็จดทะเบียนเพิ่มว่าขายเครื่องดนตรีแม้โครงการนี้จะมีวงเงินไม่มากประมาณ 2 ล้านบาท แต่เป็นประเด็นใหตั้งข้อสังเกตว่าบริษัททัวร์แห่งนี้เก่งทุกเรื่อง ได้งานอีกแล้ว ซึ่งสงต.จะตรวจสอบราคากลางที่นำมาเปรียบเทียบว่า เป็นราคาที่ได้จากบริษัทในเครือเดียวกันหรือไม่ รวมถึงประเด็นข้อสงสัยว่ารู้ข้อมูลภายในที่อาจทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอยางเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งจะต้องตอบข้อสงสัยให้ได้ กรณีแบบนี้ถ้าไม่เป็นคนของใครจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ทำแล้วไม่แนบเนียนจนกลายเป็นข้อพิรุธ ทั้งนี้ สตง.ไม่สามารถห้ามไม่ให้เอกชนจดทะเบียนเพิ่มคุณสมบัติได้ แต่เงื่อนไขที่กำหนดได้คือประสบการณ์ ที่กำหนดว่าจะต้องไต่ระดับจากการรับงานวงเงินเล็กๆ แล้วขยับขึ้นไปตามลำดับ แต่ถ้าเป็นพวกเดียวกันก็ไม่กำหนดเรื่องประสบการณ์  ผู้ว่าสตง. กล่างถึงการตรวจสอบโครงการจัดซื้อเปียโนของกทม. ว่า อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาโดยพบว่ากรณีเปียโนจะต้องมีครูเฉพาะทาง ซึ่งตอนนี้เปียโนกับครูสวนทางกัน หลังจากนี้ยังต้องตรวจสอบราคาเพื่อพิสูจน์ความจริง ในหลายโครงการของกทม. รวมถึงเรื่องเครื่องสูบน้ำราคาแพง ซึ่งสตง.ได้ตรวจสอบงบประมาณย้อนหลังของ สำนักระบาน้ำพบการตั้งงบประมาณ 5 ปี 27,000 ล้าน และจากการเก็บตัวเลขแต่ละปี พบว่าแต่ละเขตใช้งบ 1,000 ล้านเพื่อจัดการน้ำ แต่ยังมีปัญหาน้ำรอระบาย ซึ่งยังต้องใช้เงินอีก 4,000-5,000 ล้าน จะเห็นได้ว่ามีแต่เงินที่ทุ่มลงไปแต่น้ำยังรอระบาย

"ผู้ว่าสตง."สอน"ชายหมู" ใช้จ่ายเงินประชาชน ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า

  "สตง.เน่นการทำงานเชิงรุก แต่จะไม่ม่ก้าวล่วงอำนาจบริหารของกทม. การตรวจสอบจะดูว่างบฯที่ตั้งมาคุ้มค่าหรือไม่ ตอบโจทย์ได้หรือไม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ตรวจสอบเงินแผ่นดินเงินของประชาชนทั้งประเทศ งบประมาณของกทม.ไม่ใช่คนของคนกทม. แต่มาจากเงินของคนทั้งประเทศ จะอ้างว่าใช้เงินเพื่อตอบโจทย์คนกทม.คงไม่ได้ ผู้ว่าฯกทม.ไม่จำเป็นต้องเคารพสตง. เคารพประชาชนถูกต้องแล้ว และอยากให้คำนึงให้มากว่าการใช้เงินของประชาชนต้องคุ้มค่า ตอนนี้มีการจัดซื้อของแปลกใหม่จำนวนมากทั้ง เรือผิวน้ำ รถกู้ภัย เปียโน"ผู้ว่าสตง.กล่าว