รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าโครงการซิงเกิ้ลเกตเวย์ต่อไป พร้อมขอให้ฝ่ายที่คัดค้านศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้อย่างรอบคอบก่อน

รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ยอมรับว่า แนวคิดการตั้งซิงเกิ้ลเกตเวย์ เป็นการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้มีการศึกษาโดยตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาใน 2 ด้าน คือคณะทำงานของกระทรวงไอซีที และคณะทำงานของบริษัท CAT และ TOT
จากการศึกษาพบว่า มีความเป็นไปได้ ที่จะตั้งซิงเกิลเกตเวย์ เพราะจะทำให้บริการอินเตอร์เนตดีขึ้น และอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ โดยเชื่อว่า แนวคิดนี้จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นภายในปีนี้
ส่วนกรณีที่มีผู้รวบรวมรายชื่อคัดค้าน รองนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ประชาชนเข้าไปศึกษาซิงเกิ้ลเกตเวย์ก่อน ซึ่งขณะนี้มีการเข้าใจข้อมูลที่คลาดเคลื่อนว่ารัฐบาลกำลังจะใช้ซิงเกิ้ลเกตย์เวย์เพื่อเข้ามาควบคุมข้อมูล
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าในเวบไซต์ Change.org ฝ่ายคัดค้านนโยบายนี้ สามารถรวมรายชื่อได้แล้วมากกว่า 73,000 รายชื่อ