ที่พรรคเพื่อไทย - 7 ม.ค. 58 - ยรรยง โต้ ไทยทวงแชมป์ส่งออกข้าวเป็นผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แจงเหตุเสียแชมป์ปี 55-56 เพราะอินเดียระบายสต็อกข้าว

นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ส่งออกข้าวออกมาเปิดเผยว่า ประเทศไทยสามารถทวงแชมป์ส่งออกข้าวได้แล้วในปี 2557 โดยคาดว่าส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน เป็นผลงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เร่งระบายข้าวและเร่งรัดการส่งออกว่า การส่งออกข้าวในปี 2557 เกือบทั้งหมด เป็นการส่งออกข้าวที่ได้รับจำนำไว้ ระบายให้ภาคเอกชนส่งออก และเป็นการส่งออกตามสัญญาเดิมทั้งที่เป็นสัญญาของเอกชนและสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่ได้ทำไว้ในสมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ
ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลชุดปัจจุบันระบายข้าวได้น้อยมาก ไม่กี่แสนตัน ข้าวที่ระบายล็อตสุดท้ายในช่วงปลายปี 2557 ประมาณ 4 แสนตันก็เป็นปลายข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ไม่ใช่ข้าวเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันมีการส่งออกข้าวแบบรัฐต่อรัฐแต่อย่างใด ที่จะขายให้รัฐบาลจีน 2 ล้านตันนั้นก็เป็นเพียงการทำความเข้าใจเบื้องต้น (เอ็มโอยู) ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายอย่างแท้จริง จะต้องเจรจารายละเอียดเรื่องราคาและปริมาณกันอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น การที่ไทยสามารถส่งออกข้าวได้เกินกว่า 10 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมาจึงไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

นายยรรยง กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มีการโจมตีว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวนั้น สาเหตุที่ไทยส่งออกข้าวได้น้อยลงในปี 2555 และ 2556 นั้น เป็นเพราะอินเดียซึ่งเคยส่งออกข้าวได้เพียงปีละประมาณ 4 ล้านตันได้ระบายสต็อคข้าวที่อินเดียเก็บสำรองไว้ในช่วงปี 2553-2554 จำนวนมากออกสู่ตลาดในราคาที่ต่ำมาก ทำให้อินเดียสามารถส่งออกได้เพิ่มเป็นปีละกว่า 10 ล้านตัน ทำให้ไทยส่งออกได้เพียงปีละ 7 ล้านตันเพราะไม่ต้องการลดราคาข้าวให้ต่ำเกินไป แต่ไทยก็ไม่ได้ส่งออกข้าวในราคาสูงตามราคาที่รับจำนำ แต่ส่งออกโดยใช้ราคาข้าวในตลาดข้าวโลกเป็นราคาอ้างอิง ดังนั้น การที่ไทยส่งออกข้าวได้น้อยลงไม่ใช่เพราะโครงการรับจำนำข้าว
ทั้งนี้ ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจและวิพากษ์วิจารณ์โครงการรับจำนำข้าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม ไม่ควรบิดเบือนและมุ่งโจมตีทางการเมือง เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อชาวนาและเกษตรกรอื่นๆ มากกว่านักการเมืองหรือผู้กำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในอนาคต