เว็บไซต์ businessinsider ได้เปิดเผยรายงาน ประเทศอินเดียกำลังจะระดมทุนก่อสร้างระบบขนส่งในอนาคต หรือเรียกกันว่าแท็กซี่แห่งอนาคต ไร้ซึ่งคนขับ เพื่อแก้ปัญหาจราจรที่ติดขัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รายงานระบุว่า บริษัทเอกชนในอินเดียเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองหลายแห่งเป็นอย่างมาก โดยตอนนี้กำลังจะมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน Gurgaon ซึ่งเมืองนี้เมื่อก่อนมีคนอยู่ 173,000 คน แต่เมื่อปี 2001 เป็นต้นมา ประชากรพุ่งขึ้นถึง 1 ล้านคน จึงเป็นเหหตุให้การจราจรติดขัด การคมนาคมจึงเป็นไปด้วยความลำบากอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้เกิดเทคโนโลยีการคมนาคมแห่งอนาคตขึ้นมาคือ Metrino Personal Rapid Transit Pods หรือ แท็กซี่แห่งโลกอนาคต

อินเดียจะกำเนิดแท็กซี่แห่งอนาคต ไร้คนขับ แก้ปัญหาจราจรที่ติดขัด


แท็กซี่แห่งโลกอนาคต หรือ Metrino Personal Rapid Transit Pods คือ การคมนาคมที่เปรียบคล้ายกับแท็กซี่แต่ไร้ซึ่งคนขับ และสามารถพาประชาชนไปส่งในที่ที่ต้องการได้ทุกแห่ง ซึ่งมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงมาก
ด้านของการดีไซน์ Metrino Personal Rapid Transit Pods สามารถบรรจุคนได้ถึง 5 คน พร้อมทั้งมีพาหนะนี้เปิดให้บริการถึง 1,100 ตู้ ด้านกลไกการทำงานคล้ายกับรถไฟฟ้า ซึ่งจะมีสถานีตามจุดสคัญต่างๆในเมือง โดยมีการประเมินงบก่อสร้างนี้แท็กซี่แห่งอนาคตนี้ถึง 136,000,000 เหรียญ หรือ 4,700,000,000 บาทไทย

อินเดียจะกำเนิดแท็กซี่แห่งอนาคต ไร้คนขับ แก้ปัญหาจราจรที่ติดขัด


ล่าสุดทางรัฐบาลเชื่อวามันจะสามารถลดภาวะความแออัดในเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งอีกไม่กี่สัปดาห์ทางภาครัฐจะเปิดโครงการสร้างนี้เพื่อระดมทุนดำเนินการก่อสร้าง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด