svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

50 ยังแจ๋ว! "แคนดี้ ลอ" นางแบบฮ่องกง ยันภาพถ่ายไม่รีทัช

ซั่งไห่อิสต์ สื่อออนไลน์จีนเผย (15 ก.ค.) ภาพชุดนางแบบวัยฮ่องกงวัย 50 ปี แคนดี้ ลอ ซึ่งมีชื่อเสียงมานานนมในอุตสาหกรรมบันเทิง เคยชนะเลิศการประกวดมิสเอเชีย (Miss Asia Pageant) เมื่อ 24 ปีมาแล้ว (ค.ศ. 1991) และออกจากวงการไปเพื่อเลี้ยงลูก 3 คน


ด้วยความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าแรงโน้มถ่วงโลกและอนุมูลอิสระ กระทั่งสัจธรรมอนิจจังสังขาร จะเป็นอุปสรรคกับความตึงอิ่มเอิบของผิวพรรณสุภาพสตรี แต่ภาพชุดนี้ทำให้หลายคนตะลึงงันว่า แคนดี้ เป็นข้อยกเว้นของความจริงนี้หรืออย่างไร ชาวเน็ตฯ หลายคนต่างอยากรู้เคล็ดลับว่าเธอดูแลตนเองอย่างไร ขณะที่จำนวนมากก็มีความเห็นว่าน่าจะเป็นความสวยด้วยโฟโต้ชอป โปรแกรมรีทัชแต่งภาพที่นิยมใช้ในวงการถ่ายภาพที่ช่วยคนหนีกฎเหี่ยวย่นหย่อนยานมานักต่อนัก

50 ยังแจ๋ว! \"แคนดี้ ลอ\" นางแบบฮ่องกง ยันภาพถ่ายไม่รีทัช


แคนดี้ ยืนยันว่าภาพทั้งหมดของเธอถ่ายตามจริง ไม่ได้ใช้โปรแกรมแต่งภาพ ซึ่งเธอได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยครั้งมาแล้วก่อนหน้านี้ และบอกว่าอาจจะเป็นเพราะการเลือกมุมกล้องที่เลือกจุดที่ดีที่สุดแต่ไม่ว่าอย่างไร แคนดี้ ลอ ก็กลับมาแล้วทั้งในสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยหนังสือภาพชุดของเธอจำหน่ายหมดเกลี้ยงแผงทันทีที่วางขายในฮ่องกง

50 ยังแจ๋ว! \"แคนดี้ ลอ\" นางแบบฮ่องกง ยันภาพถ่ายไม่รีทัช

50 ยังแจ๋ว! \"แคนดี้ ลอ\" นางแบบฮ่องกง ยันภาพถ่ายไม่รีทัช

50 ยังแจ๋ว! \"แคนดี้ ลอ\" นางแบบฮ่องกง ยันภาพถ่ายไม่รีทัช

50 ยังแจ๋ว! \"แคนดี้ ลอ\" นางแบบฮ่องกง ยันภาพถ่ายไม่รีทัช

50 ยังแจ๋ว! \"แคนดี้ ลอ\" นางแบบฮ่องกง ยันภาพถ่ายไม่รีทัช

50 ยังแจ๋ว! \"แคนดี้ ลอ\" นางแบบฮ่องกง ยันภาพถ่ายไม่รีทัช

50 ยังแจ๋ว! \"แคนดี้ ลอ\" นางแบบฮ่องกง ยันภาพถ่ายไม่รีทัช

50 ยังแจ๋ว! \"แคนดี้ ลอ\" นางแบบฮ่องกง ยันภาพถ่ายไม่รีทัช

50 ยังแจ๋ว! \"แคนดี้ ลอ\" นางแบบฮ่องกง ยันภาพถ่ายไม่รีทัช