CAT ขยายสัมปทาน Dtac

กสท เดินหน้าเจรจาทำสัญญา 4 จี บนคลื่น 1800 กับ ดีเทค คาดจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ พร้อมเดินหน้าศึกษาข้อกฎหมาย หาช่องทางขยายอายุสัมปทานดีเทคไปจนถึงปี 2568 เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารคลื่นความถี่

กรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เปิดเผยกับเนชั่นทีวีว่า กสท อยู่ระหว่างการเจรจา กับบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ "ดีแทค" ในการทำสัญญาโครงข่าย4จี ผ่านคลื่น1800 ที่กสท.มีอยู่ในมือ 20 เมกกะเฮิรตซ์ คาดว่าการหารือจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้
หลังจากได้ข้อสรุปแล้วฝ่ายบริหารของกสท.จะจัดทำเป็นโครงการเสนอให้บอร์ดกสทพิจารณา จากนั้นก็จะเสนอเรื่องให้ รัฐมนตรีไอซีที , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินคดีเหมือนกับกรณีกสท ทำสัญญาเช่าโครงข่ายในโครงการการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่เพื่อให้บริการ 3จี ด้วยระบบ HSPA บนคลื่นความถี่ 850 เมกกะเฮิรตซ์
กรรมการรายนี้บอกว่า สาเหตุที่กสท.ต้องทำสัญญา 4 จีกับ ดีเทค เพราะคลื่น 1800 ที่กสท.มีอยู่ 10 เมกกะเฮิรตซ์ เป็นคลื่นที่กสท.ให้สัมปทานกับดีเทค แต่ดีเทคใช้ไปแค่ 25 เมกกะเฮิรตซ์ ที่เหลือแบ่งให้กสท.ไปทำสัญญาสัมปทานกับ ดีพีซี และทรู มูฟ ค่าละ 12.5 เมกกะเฮิรตซ์ โดยมีเงื่อนไขว่าดีเทคสามารถขอใช้คลื่นเพิ่มเติมได้หากจำนวนความจุที่ใช้อยู่ 25 เมกกะเฮิรตซ์ ไม่เพียงพอ แต่ดีเทคไม่ได้ขอใช้คลื่นในส่วนนี้ หลังจากกสทช.ประมูลคลื่นความถี่ 1800 กสท ก็แบ่งคลื่น 1800 ที่มีอยู่ 25 เมกกะเฮิรตซ์ ไปให้กสทช. 5 เมกกะเฮิรตซ์ ทำให้ยังเหลือคลื่นอยู่ 20 เมกกะเฮิรตซ์ หากนำคลื่นที่กสท มีอยู่มาทำสัญญา 4 จีกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ใช่ดีเทค อาจปัญหาการตีความข้อกฎหมายว่าคลื่น 1800 ของกสท เป็นคลื่นตามสัญญาสัมปทานของดีเทคหรือไม่
นอกจากนี้กสท ก็มีแนวคิดที่จะแก้ไขสัญญาสัมปทานดีเทคที่จะหมดอายุในปี 2561 ออกไปจนถึงปี 2568 พร้อมกับสัญญา 3 จี ที่ กสท ทำกับกลุ่ม ซึ่งสัญญาจะหมดอายุปี 2568 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมาย ว่ามีช่องทางไหนสามารถทำได้บ้าง
ส่วนผลกระทบของกสท หลังจากการประมูล 4 จี คาดว่าจะมีไม่มาก เพราะกสท ได้ปรับกลยุทธการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นด้านการขายและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าเก่าและขยายฐานไปสู่ลูกค้ารายใหม่มากขึ้น รวมทั้งยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการมากขึ้น โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2559 ผลประกอบการของกสท จะปรับตัวดีขึ้น มีรายได้รวม 51,178 ล้านบาท รายจ่ายรวม 51,227 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 557 ล้านบาท