กระทรวงแรงงาน เผยช่วงเดือน ต.ค.ถึง 20 พ.ย.นี้มีลูกจ้าง 127 แห่ง เริ่มยื่นข้อเรียกร้องโบนัส โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน นายปฐม เพชรมณี บอกว่า ได้เฝ้าระวังสถานการณ์การเลิกจ้างและข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในช่วงปลายปีนี้ โดยพบว่า ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-20 พฤศจกายน 2558 มีลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องการขอปรับขึ้นเงินเดือน เงินโบนัสและสวัสดิการต่างๆ ต่อนายจ้างแล้ว 127 แห่ง

ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยาและปราจีนบุรี

นอกจากนี้พบว่ากลายเป็นข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้วเกือบ 20 รายและสามารถหาข้อยุติไปแล้วกว่า 10 รายยังมีเหลืออีก 5 รายอยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยาชลบุรี ระยองอยู่ระหว่าเจรจายังไม่ได้ข้อยุติ