สำนักข่าวบลูมเบิร์กเผยตัวเลขการว่างงานอย่างเป็นทางการของไทยเมื่อปี 2557 อยู่ที่ 0.6% ทำให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในโลก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค โดยชี้ว่าสาเหตุที่ตัวเลขว่างงานของไทยต่ำ ก็เพราะเหมารวมหมดแม้แต่หาบเร่แผงลอยและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อัตราการว่างงานของไทยต่ำเป็นเพราะปัญหาด้านโครงสร้างภาคเกษตรกรรมดูดซับแรงงาน และคนที่ไม่สามารถหางานทำได้ ก็สามารถมองหางานในรูปของแรงงานนอกระบบ หรือทำงานอิสระได้ และก็ถูกนับรวมในกลุ่มคนที่มีงานทำ