ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข่าวเศรษฐกิจวันนี้

5 ธ.ค. 2563
732 7
สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองในช่วงเช้าวันนี้ เปิดตลาดราคายังคงที่ โดยราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,800 บาท ขณะที่ราคาทองแท่ง ขายออกที่บาทละ 26,200 บาท .

ข่าวแนะนำ

เศรษฐกิจ
4 ธ.ค. 2563
47 0
จุรินทร์ เร่งจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวพร้อมเงินหนุนช่วงนี้ ส่วนยางพาราจ่ายทั้งบัตรเขียว-บัตรชมพูเหมือนปีก่อน จี้เกษตร-การยางเร่งขั้นตอนพร้อมโอนเร็วๆนี้
เศรษฐกิจ
4 ธ.ค. 2563
45 0
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อร. ๔๕/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อร. ๖๖/๒๕๖๓ ที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับพวก ขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว
เศรษฐกิจ
4 ธ.ค. 2563
39 0
"คมนาคม" เตรียมแจงสูตรคำนวณค่าโดยสาร หลังนายกฯ จะนัดถกร่วมมหาดไทย เผยใช้สูตรเดียวกับ รฟม.ลดค่าตั๋วได้อีก 20% "บีทีเอส" ยันต้นทุนเดินรถไฟฟ้าสูง ค่าโดยสารสูงสุด 65 บาทตลอดสายเหมาะสม
เศรษฐกิจ
4 ธ.ค. 2563
20 0
นางติณณา คัญใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากผลสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อพยากรณ์ไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ของสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะและลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และตราด พบว่าผลผลิตรวมทั้ง 4 สินค้า คาดว่าจะมีประมาณ 1,066,330 ตัน เพิ่มขึ้น 7.11 % เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยผลผลิตจะออกมากช่วงกลางเดือน พ.ค. ต่อเนื่องถึงต้นเดือน มิ.ย. 2564 ทุเรียนจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 11.42% เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยราคาทุเรียนดีต่อเนื่องมา 6-7 ปี จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาต้นทุเรียนดี รวมถึงทุเรียนที่ปลูกใหม่ในปี 2559 เริ่มให้ผลเป็นปีแรก
เศรษฐกิจ
4 ธ.ค. 2563
1.97K 18
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางด่วน 3 สาย "เฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา" ในวันหยุด 5 ธ.ค. และ 10 ธ.ค. นี้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน-ลดปัญหาติดขัดหน้าด่าน
เศรษฐกิจ
4 ธ.ค. 2563
14.39K 74
รัฐมนตรีคลัง เผยวิธี "คนละครึ่งเฟสแรก" ต่อสิทธิ์เฟส 2 ให้รอเอสเอ็มเอส ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 16 ธ.ค.นี้ .
เศรษฐกิจ
4 ธ.ค. 2563
2.70K 30
กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอโครงการ "คนละครึ่งเฟส 2" เข้าครม. 15 ธ.ค.นี้ "อาคม" เผย พร้อมเปิดลงทะเบียน 16 ธ.ค. 63 จำนวนกว่า 5 ล้านสิทธิ์ ย้ำไม่มีเฟส 2 ช้อปดีมีคืน
เศรษฐกิจ
4 ธ.ค. 2563
130 5
สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองในช่วงเช้าวันนี้ เปิดตลาดราคายังคงที่ โดยราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,750 บาท ขณะที่ราคาทองแท่ง ขายออกที่บาทละ 26,250 บาท .
เศรษฐกิจ
3 ธ.ค. 2563
92 0
กระทรวงพาณิชย์จัดงานของดีทั่วไทย ครั้งที่ 1 ต่อยอดภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ของดีทั่วไทย ครั้งที่ 1 Thailands Fineness ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์โอทอปซีเล็คท์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งด้านการตลาด การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ การต่อยอดพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒนาชุมชนผลิตภัณฑ์ของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสทางการค้า และเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์โอทอปเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 100 ล้านบาท
เศรษฐกิจ
3 ธ.ค. 2563
211 0
ประธานบีทีเอส ทูลเกล้าถวายฎีกาขอความเป็นธรรมกรณี รฟม. แก้กติกาประมูลรถไฟฟ้าสาย สีส้ม ชี้ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม-เอื้อเอกชนบางราย ขณะที่ศาลปกครองชั้นต้นขยายเวลา รฟม. ส่งคำแย้งแก้ต่างคดีเป็น 15 ธ.ค. 63
เศรษฐกิจ
3 ธ.ค. 2563
5.35K 0
คนละครึ่งเฟส2 มาแล้ว หลังศบศ.เห็นชอบเฟส 2 ให้สิทธิเพิ่ม 5 ล้านราย เพิ่มวงเงินเป็น 3,500 บาท เปิดลงทะเบียน 16 ธ.ค. พร้อมลงลึกรายละเอียด คนที่ได้สิทธิ์ตั้งแต่เฟสแรกจะได้ต่ออายุหรือไม่ กับรองโฆษกกระทรวงการคลัง พรชัย ฐีระเวช
เศรษฐกิจ
3 ธ.ค. 2563
16 0
นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลน้ำ ข้อมูลหนี้สิน รายได้ ผลผลิต เกษตรเพื่อเป็น ข้อมูลมาตรฐาน (Data Standard)ในการทำการเกษตรแม่นยำ สามารถเป็นฐานข้อมูลในการทำงานเกษตร เพื่อเป้าหมายลดจำนวนเกษตรกรที่ยากจน ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจน หรือรายได้เฉลี่ย 2,710 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 32,520 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2561/62 ลงปีละ 10%
เศรษฐกิจ
3 ธ.ค. 2563
14 0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศ 7 มาตรการช่วยเหลือชาวใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุ น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก "โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2563" ประกอบด้วย 1) ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก 2) ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก 3) ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด 4) ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี 5) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี 6) ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร และ 7) พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track) สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติ จ่ายค่าสินไหมเร่งด่วน และกรณีกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 เพิ่มความคุ้มครองตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินภัยละ30,000 บาทต่อปี ติดต่อขอใช้มาตรการถึง 30 ธันวาคม 2563
เศรษฐกิจ
3 ธ.ค. 2563
760 12
สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองในช่วงเช้าวันนี้ เปิดตลาดราคายังคงที่ โดยราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,650 บาท ขณะที่ราคาทองแท่ง ขายออกที่บาทละ 26,150 บาท .
เศรษฐกิจ
2 ธ.ค. 2563
5.08K 15
ศบศ. เตรียมชงครม.พิจารณาขยายคนละครึ่งเฟส 2 วงเงินคนละ 3,500 บาท 5 ล้านราย พร้อมเพิ่มวงเงินสิทธิ์เดิมอีกคนละ 500 บาท รวมถึงขยายวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 เดือน
เศรษฐกิจ
2 ธ.ค. 2563
853 9
นายกฯ ไฟเขียวโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง 1.8 ล้านรายทั้งบัตรเขียวบัตรชมพู ชาว ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.และผ่านการตรวจสอบรับรองเรียบร้อยจะได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ระยะที่ 2 ทุกคน

เจาะประเด็นร้อน ดูทั้งหมด

10 ก.ค. 2563
307.92K 53
สืบเนื่องจากกรณีที่มีชาวเน็ตนำเรื่องราวของพ่อแม่น้องชมพู่ออกมาเผยแพร่ว่าแม่น้องชมพู่ท้องตอนแยกกับพ่อ จนทำให้ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารย์และตั้งคำถามกันมากมาย ว่าน้องชมพู่เป็นลูกใคร ล่าสุดพ่อทนกระแสไม่ไหวจึงต้องออกมาเปิดเผยความจริง!!!

แนะนำจาก บก. ดูทั้งหมด

4 ส.ค. 2563
505.90K 651
นักร้องสาวเจนนี่โป๊ะ ชาวเน็ตจับผิดหลังเคยให้สัมภาษณ์ตามรายการ ลั่น!ชีวิตเคยลำบาก ชาวเน็ตขุดรูปถาม " ไหนเคยจนมาก่อน ตอนไหน ยังเห็นใส่ทองเต็มตัวอยู่เลยปี 2554 "