สถาบันอาหารเผยส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้ปี 59 โต 19% คิดเป็นมูลค่ากว่าแสนล้านบาท โดยมีทุเรียนเป็นอันดับ1 มูลค่าส่งออก 16,800 ล้านบาท

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ บอกว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไทยมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้ทั้งหมด 2.8 ล้านตัน มูลค่ากว่า 119,630 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 19 จากปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของมูลค่าส่งออกอาหารไปต่างประเทศทั้งหมด 
โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐฯ จีน เวียดนาม และฮ่องกง ตามลำดับ ซึ่งผลไม้สดที่มีการส่งออกมากที่สุดกว่าร้อยละ 52 คือทุเรียน มูลค่าส่งออก 16,800 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ลำไย มังคุด เงาะ และลองกอง