ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

ข่าวเศรษฐกิจวันนี้

30 พ.ค. 2563
78 6
ธปท. เผยการใช้ e-payment เพิ่มสูงขึ้นช่วงโควิด ผู้ประกอบการรายใหม่ยื่นขอ license ต่อเนื่อง พร้อมอนุมัติหากคุณสมบัติครบ โดยใช้เวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว
เศรษฐกิจ
30 พ.ค. 2563
100 6
การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินมาตรการเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บนขบวนรถและสถานี ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
56 3
เอไอเอส มุ่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กไทยช่วงก่อนเปิดเทอมอย่างเต็มที่ จัดต่อเนื่องด้วยแพ็กเกจสุดคุ้มเพื่อการศึกษา "LEARNING FROM HOME" เสริมความแข็งแกร่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปรับโหมดการเรียนและพัฒนาตนเองสู่โลกออนไลน์เต็มขั้น ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและดิจิทัลแพลตฟอร์มวิดีโอที่สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มาพร้อมคอนเทนต์มากมายที่ช่วยยกระดับความรู้ทางวิชาการตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดโลกทัศน์เติมเต็มจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งช่องเพื่อการศึกษา DLTV, VEC TV และ ETV ครบทั้ง 17 ช่อง พร้อมรับชมคอนเทนต์จากทั่วทุกมุมโลกผ่าน YouTube และแพ็กเกจเสริมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตอบโจทย์ทุกครอบครัวบนอุปกรณ์หลากหลาย ทั้งสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ PC, โน้ตบุ๊ค และโทรทัศน์ ผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY พร้อมแพ็กเกจมือถือ เน็ตบ้าน และสมาร์ทโฟนราคาสุดคุ้มที่คัดสรรมาให้พร้อมสรรพแล้ว ประกอบด้วย
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
30 3
ซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารแก่ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 4 มิถุนายน 2563
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
78 5
ภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เช่นเดียวกับภาคการเกษตรของไทย อันเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเกษตรกรชาวไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการครั้งนี้โดยตรง เนื่องจากไม่สามารถส่งออกผลิตผลทางการเกษตรไปยังต่างประเทศได้ตามปกติ
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
5 0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) รุดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ต่อยอดมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยดีพร้อมทันที 90 วัน ผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ ปั้นผู้ประกอบการโอทอปดีพร้อม (OTOP DIProm) อบรมทักษะพื้นฐานและเฟ้นหาผู้ประกอบการ เพื่อติวเข้มการค้าออนไลน์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ และ ปั้นผู้เชี่ยวชาญประจำถิ่นให้ดีพร้อม (Expert DIProm) หลักสูตรเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญประจำท้องถิ่น ในการถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ตั้งเป้าสร้างผู้เชี่ยวชาญกระจายสู่พื้นที่กว่า 50 จังหวัด
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
7 0
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จับมือธนาคารกรุงไทย พัฒนา Digital Health Platform ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐบาลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยสามารถเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของตนเอง จองตารางนัดหมายล่วงหน้า ดูประวัติการใช้สิทธิ์ย้อนหลัง ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน โดยนำร่องการจองบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่โรงพยาบาลศิริราช เริ่มให้บริการ 1 มิถุนายนนี้
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
30 4
คณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีมติเป็นเอกฉันท์ต่อวาระให้นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK อีก 1 สมัย มีระยะเวลา 8 เดือน จนกว่านายพิศิษฐ์จะมีอายุครบ 60 ปี โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ นายพิศิษฐ์ครบวาระ 4 ปีแรกสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 และครบวาระที่ 2 สิ้นเดือนมกราคม 2564
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
18 4
คปภ. เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย ด้วยการกำหนดกติกา การรายงานข้อมูลพฤติกรรมฉ้อฉลประกันภัย เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบประกันภัย และสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศฯ ถึงวันที่ 15 มิ.ย.นี้
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
369 7
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ภายใต้ "มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)" และ "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ" ครอบคลุมลูกค้าทั้งที่เคยและยังไม่เคย ลงทะเบียนเข้ามาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร ประกอบด้วย 1. สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการแล้ว : ขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตโนมัติ จำนวน 7 มาตรการ และ 2. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการ : ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเข้าโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ จำนวน 3 มาตรการ มุ่งช่วยลูกค้าธนาคารให้มีโอกาสนำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และมีบ้านเป็นของตนเองได้ต่อไป
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
1.5K 8
บอร์ดการบินไทยประชุมวาระพิเศษนัดแรก หลังจากยื่นฟื้นฟูกิจการ เบื้องต้นคาดว่า จะมีการพิจารณาขยายเวลาปรับลดเงินเดือนพนักงานอีก 1 เดือน เนื่องจากต้องหยุดบินเพราะสถานการณ์โควิด -19 ในเดือน มิ.ย.อีก 1 เดือน
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
5.9K 31
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (29 พ.ค. 63) ปตท. และบางจาก มีการประกาศปรับราคาน้ำมันลงกลุ่มแก๊สโซฮอล์ และกลุ่มดีเซลทุกชนิด -30 สตางค์ ยกเว้น E85 -15 ส.ต. มีผลบังคับใช้เวลา 05:00 น. ของวันพรุ่งนี้ (30 พ.ค. 63)
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
109 5
ส.ส. ฝ่ายค้าน เตรียมพาชาวไร่ยาสูบเข้ากรุงเทพฯ พบนายกเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบภาษีบุหรี่ จี้รัฐฯ ฟังเสียงประชาชน เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยา ด้าน"นายก" รับเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนและกำลังดำเนินการช่วยเหลือเต็มที่
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
76 0
ตลาดส่งออกข้าวแข่งขันราคาเดือด หลังอินเดียสต็อกล้นทำหั่นราคาข้าวต่ำกว่าคู่แข่ง คาดคว้าประมูลข้าวฟิลิปปินส์ 3 แสนตัน ส่วนไทยกับเวียดนามไม่น่าจะคว้าประมูลรอบนี้ พร้อมหั่นเป้าส่งออกข้าวทั้งปี 63 เหลือ 7 ล้านตัน ส่วนราคาข้าวเปลือกแนวโน้มลด จากผลผลิตเพิ่ม
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
39 0
เกาะติดราคาสินค้าเกษตรครึ่งปีหลังแนวโน้มยังไม่สดใส ภัยแล้ง-โควิดฉุดราคาร่วง เปิดตัวเลขคาดการณ์ปี 63 จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยในเจาะลึกเศรษฐกิจ เนชั่นบิซอินไซต์
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
46 0
สรรพสามิต ยันไม่ลดภาษีรถยนต์ 50% เหตุไม่มีผลกระตุ้นกำลังซื้อซ้ำยังเป็นการแทรกแซงกลไกตลาด ด้าน ส.อ.ท. คาดยอดการผลิตทั้งปีเหลือไม่ถึง 5 แสนคัน เตรียมเสนอแพคเกจกระตุ้นยอดขายนายกฯ พิจารณา
เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 2563
23 0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังคงเดินหน้าหาทางรอดให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ล่าสุด จับมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดโครงการอบรมทักษะการตลาดแบบอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น เสริมแกร่งให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถสร้างรายได้สูงขึ้น ติดตามรายละเอียดกับคุณอุบลรัตน์ เถาว์น้อย
โหลดเพิ่มเติม

เจาะประเด็นร้อน ดูทั้งหมด

24 เม.ย. 2563
14.0K 24
รายการ "เรื่องลับมาก (NO CENSOR)" ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.20 - 15.00 น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22 วันนี้ (24 เม.ย.) "ทอม ทศวรรต ทะสุวร" ในฐานะผู้ดำเนินรายการ ได้สัมภาษณ์ความคิดเห็น "ดร. เสรี วงษ์มณฑา" กรณีที่กลุ่มคนบางกลุ่มไม่ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาโควิดสำเร็จ ทั้งที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆ

แนะนำจาก บก. ดูทั้งหมด

23 พ.ค. 2563
2.1K 16
"อุตตม" ปลื้ม เงินเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ถึงมือประชาชนครบ 15 ล้านคน จ่อปิดจ๊อบสิ้นเดือน พ.ค.นี้ สั่งเก็บตกคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคนด้วย